Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 41 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Byggnader i förändrat klimat Byggnader i förändrat klimat

  Klimatförändringars påverkan på byggnader, vid nederbörd och vindar samt vid vatteninträngningar på grund av ökade dagvattenmängder. Det kan du ta del av i rapporten, som är framtagen av Boverket, till Klimat- och sårbarhetsutredningen.

 • Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete

  Boverkets särskilda ansvar för bygg- och fastighetssektorns miljömålsarbete, redovisas här. Ansvaret innebär exempelvis att verket ska vara samlande, stödjande och pådrivande när det gäller miljökvalitetsmålen mot bygg- och fastighetssektorn.

 • Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

  Denna publikation är ersatt med en digital handbok om ekonomiska planer.

 • Energianvändning i byggnader Energianvändning i byggnader

  Åtgärder för att minska energianvändningen, som nämns i rapporten, är exempelvis information om olika uppvärmningsformer, styrmedel som uppmuntrar att bygga bättre än vad byggreglerna säger samt ekonomiskt stöd till fördjupade projekteringar vid ombyggnad.

 • Etniska hierarkier i boendet Etniska hierarkier i boendet

  Det finns stora skillnader i boendeförhållanden mellan personer med svensk och utländsk bakgrund. Men det finns också ”etniska hierarkier” inom gruppen med utländsk bakgrund. I lägesrapporten redovisas en rad indikatorer på integration i boendet.

 • Fel och brister i nya bostäder Fel och brister i nya bostäder

  En ny studie tar upp fel och brister i nyproducerade bostäder. Här kan du se hur processen för att åtgärda felen efter inflyttning går till samt hur kunder, boende och byggföretag upplever det arbetet.

 • Forum 3 Forum 3

  I det tredje numret för 2007 redovisas ingen helhetslösning på hur byggsektorn ska lösa alla problem som finns. Istället lyfter man fram projekt som på flera olika sätt tagit sig an frågan om hållbarhet och långsiktigt låga kostnader.

 • Hinseblick, Karlshamn Hinseblick, Karlshamn

  Rapporten beskriver hur det kommunala bostadsbolaget i Karlshamn jobbade med byggandet av två bostadsfastigheter i kvarteret Hinseblick.

 • Hur utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn kan följas och kommuniceras Hur utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn kan följas och kommuniceras

  Rapporten beskriver hur utvecklingen inom samhällsbyggnadsområdet kan följas och kommuniceras. Syftet är att skapa ett bättre beslutsunderlag till regeringen när det gäller frågor om samhällsbyggande.

 • Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

  Här hittar du en sammanställning av brukarrelaterade indata för småhus och kontorshus från olika utredningar, beräkningar och statistik. Rapporten är en första kunskapsöversikt med syftet att sprida kunskapen vidare.

Sidansvarig: Publikationsservice