På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 20 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

God bebyggd miljö

Fördjupad utvärdering av miljömålsarbete. Rapporten, som är den första i sitt slag, belyser bland annat luftföroreningar, kemikalier, dricksvatten, UV-strålning, buller och radon.

Inomhusmiljö

Föreliggande rapport är ett av flera underlag till Boverkets samlade utvärdering som presenteras i rapporten ”Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet – God bebyggd miljö” (Boverket, 2003). Boverkets samlade utvärdering utgör i sin tur ett av underlagen till den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet som Miljömålsrådet ska redovisa till regeringen 2004.

Konkurrens på bostadsmarknaderna

Här hittar du en sammanställning av bostadsbeståndet i fjorton kommuner. Rapporten visar hur förhållandet mellan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt har ändrats mellan 1990 och 2007. Även hur ägarstrukturen har förändrats i nio kommuner, mellan 2003 och 2008, finns med.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Delmål 2 - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Bebyggelsen ska senast år 2010 vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 25 procent av den värdefulla kulturhistoriska bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.

Planeringsunderlag

Delmål 1 - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier med syfte att förbättra och trygga människors dagliga livsmiljö. Det kan handla om bostäder, arbetsplatser, energi, service och kultur, bevaring av grön- och vattenområde, förbättra transporter med mera.

Sektorssamordning

Rapporten beskriver och analyserar ett tiotal planeringsexempel från olika delar av landet. Exempel från mellankommunalt och regionalt samarbete inom fysisk samhällplanering. Syftet är att sprida exempel på hur man praktiskt kan gå till väga för att öka samverkan mellan olika sektorer och främja utvecklingen av lokala och regionala utvecklingsprogram.

Uttag av naturgrus

Delmål 4 God bebyggd miljö – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. År 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen

Tillbaka till toppen