På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 49 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bioenergi och kretslopp stad/land Bioenergi och kretslopp stad/land

  Vad finns det för behov och möjligheter att öka den lokala produktionen av biobränslen och vad har planeringen för roll i denna fråga? Den här skriften beskriver hur odling och användning av biobränslen kan tillgodose flera miljömål och pekar på vikten av en hög planeringsberedskap i kommunerna.

 • Boverkets årsredovisning 2008 Boverkets årsredovisning 2008

  Boverket fick i mars 2008 en ny generaldirektör. Därefter påbörjades ett strategiskt utvecklingsarbete på myndigheten. Samtidigt tillsattes en prövning av Boverkets verksamhet för att belysa behovet av förändringar när det gäller inriktning, mål och prioriteringar.

 • Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö

  Rapporten innehåller exempel på elsaneringar där de boende upplever att förhållandena har förbättrats. Rapporten beskriver vilka tekniska åtgärder som gjorts för att minska de elektriska och magnetiska fälten.

 • Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö vid nybyggnad Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö vid nybyggnad

  Här publiceras resultat av ett miljöanpassat bostadsområde. Byggprojektet har följts upp av Institutionen för byggnadsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.

 • Bygg för hälsa och miljö - God elmiljö från början Bygg för hälsa och miljö - God elmiljö från början

  Hur skärmar man av elektriska och magnetiska fält på bästa sätt och vad kostar det?

 • Bygg för hälsa och miljö - Omfattande elsanering Bygg för hälsa och miljö - Omfattande elsanering

  Rapporten riktar sig till elöverkänsliga individer. Orsakerna till överkänslighet har varierat, därför finns inget entydligt svar.

 • Energianvändning i byggnader Energianvändning i byggnader

  Åtgärder för att minska energianvändningen, som nämns i rapporten, är exempelvis information om olika uppvärmningsformer, styrmedel som uppmuntrar att bygga bättre än vad byggreglerna säger samt ekonomiskt stöd till fördjupade projekteringar vid ombyggnad.

 • Energianvändning m.m. i byggnader Energianvändning m.m. i byggnader

  Delmål 7 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska.

 • Ett fortsatt solvärmestöd Ett fortsatt solvärmestöd

  Rapporten följer upp och utvärderar stöd för installation av solvärme. Vidare lämnas förslag till en samlad utformning och inriktning av ett fortsatt solvärmestöd för såväl små som storskaliga tillämpningar från 2008.

 • EU-direktivet om byggnaders energiprestanda EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

  Syftet med direktivet är förbättra energiprestandan i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. Eftersom EU-direktivet arbetats om har Boverket utrett om det behövs ytterligare förändringar i de svenska reglerna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice