På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 33 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn

  Lägesbeskrivning av hur bygg- och fastighetsbranscherna hanterar sitt rivningsavfall samt hur myndigheter bedriver sin tillsyn i frågan. Den totala mängden rivningsavfall, hanteringen och sortering av det och framför allt sortering och omhändertagande av farligt avfall har studerats.

 • Boken om lov, tillsyn och kontroll Boken om lov, tillsyn och kontroll

  Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2003 Bostadsanpassningsbidragen 2003

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under 2003. Uppgifterna har inhämtats från Boverkets bostadsmarknadsenkät 2004.

 • Bostadsmarknaden år 2004-2005

  Rapporten speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget samt omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet 2004-2005 och bygger på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät. Ett samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter.

 • Bostadsstandard för barnfamiljer med bostadsbidrag Bostadsstandard för barnfamiljer med bostadsbidrag

  Boverkets rapport med anledning av regeringsuppdrag avseende bostadsstandard med mera för barnfamiljer med och utan bostadsbidrag

 • Boverkets handbok om betongkonstruktioner BBK 04 Boverkets handbok om betongkonstruktioner BBK 04

  Handboken ger exempel på dimensionering, utförande och kontroll av betongkonstruktioner. Boken innehåller utdrag ur och kommentarer till Boverkets konstruktionsregler, BKR, BFS 1993:58 med ändringar till och med BFS 2004:9.

 • Bo lokalt – planera regionalt Bo lokalt – planera regionalt

  Rapporten medverkar till att öka kunskaperna om bostadspolitikens funktion och om det angelägna i att dels anlägga ett regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen, dels se i vilken grad olika statliga insatser kan samverka med övriga parters åtgärder.

 • Byggprocess med garantiförvaltning Byggprocess med garantiförvaltning

  Rapporten beskriver ett utvecklingsprojekt om hur Svenska Bostäder och NCC med nytt angreppssätt och tidig samverkan, vägt samman behovet av kostnadseffektiva produktionslösningar med krav på minskad miljöbelastning, god inomhusmiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader.

 • Bygg så vi har råd att bo Bygg så vi har råd att bo

  Presentation av SABO:s entreprenadtävling och de tio deltagande förslagen Denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum presenterar SABO:s entrepenadtävling och de tio deltagande förslagen. Bakgrund, metodik resultat. Resultatet visar att det är fullt möjligt att bygga prisvärda hus med hög kvalitet och rimlig hyresnivå.

 • Dags att handla nu Dags att handla nu

  Skriften visar vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg? Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling!

  63,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice