På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 11 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Barnsäkra containrar Barnsäkra containrar

  Handbok framtagen i samråd med Svenska Åkeriförbundet med rekommendationer om hur säkerheten kan höjas. Syftet är att förhindra olyckor genom att sprida kunskap och peka på praktiska lösningar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boken om detaljplan och områdesbestämmelser Boken om detaljplan och områdesbestämmelser

  Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2001 Bostadsanpassningsbidragen 2001

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2001.

 • Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet

  Rapporten bygger på Statistiska centralbyråns (SCBs)basmaterial som specialbearbetats för att få fram mer detaljerad information om produktionskostnadernas sammansättning och variation. Med stöd av figurer och tabeller visas utvecklingen under de olika perioderna och vad den beror på.

 • Bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknaden i Skåne

  Rapporten redovisar planeringsförutsättningarna för bostadsförsörjningen i Skåne län, samt hur utvecklingen i den nya Öresundsregionen kan komma att få ett betydande inflytande för Sveriges framtid. Samarbete med Region Skåne, länsstyrelsen och kommunförbundet i Skåne län samt kommunerna.

 • Byggsektorns miljömål Byggsektorns miljömål

  Rapporten innehåller förslag till sektorsmål inom bygg- och anläggningssektorn, framtagna i samverkan med Naturvårdsverket, Byggsektorns Kretsloppsråd, berörda centrala myndigheter, med företag, forskare och enskilda intressenter.

 • Grundtips för golvvärme Grundtips för golvvärme

  I den här skriften får du som funderar på att skaffa golvvärme veta mer om vilken betydelse isoleringen i husgrunden och inomhustemperaturen har. Huset måste vara konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, i annat fall ökar energianvändningen och byggnadsdelar kan fuktskadas.

 • Hur bor morgondagens äldre Hur bor morgondagens äldre

  Rapporten ger underlag och inspiration till de diskussioner som behöver föras runt om i landet om hur morgondagens äldre kommer att vilja och kunna bo i framtiden - och vad deras val kommer att innebära för andra grupper på bostadsmarknaden.

 • Hushållning med varmt och kallt tappvatten Hushållning med varmt och kallt tappvatten

  Rapporten visar hur hushållning med resurserna tappvatten och energi för tappvarmvatten kan nås genom förbrukningsmätning samt genom styrning av vattentemperaturen mot bakgrund av riskerna för ohälsa på grund av legionella. Uppdraget gäller både nya och befintliga byggnader.

 • Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelseplanera Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelseplanera

  Denna publikation är slut i lager och kommer inte att tryckas i fler utgåvor. Därför går det inte längre att beställa rapporten.

Sidansvarig: Publikationsservice