På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 22 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Barnsäkra brunnar Barnsäkra brunnar

  Handboken informerar om de risker som finns för barn vid brunnar och hur man kan eliminera dessa.

 • Bioenergi och kretslopp stad/land Bioenergi och kretslopp stad/land

  Vad finns det för behov och möjligheter att öka den lokala produktionen av biobränslen och vad har planeringen för roll i denna fråga? Den här skriften beskriver hur odling och användning av biobränslen kan tillgodose flera miljömål och pekar på vikten av en hög planeringsberedskap i kommunerna.

 • Ekologiska fotavtryck och biokapacitet Ekologiska fotavtryck och biokapacitet

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Ekologiska fotavtryck och biokapacitet - verktyg för planering och uppföljning av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv.

 • Har du legionella i dina vattenledningar? Har du legionella i dina vattenledningar?

  Broschyren ger information om Legionella och legionärssjuka och tips om vad du ska tänka på när du bygger nytt eller har ett äldre vattensystem.

 • Miljöinriktad fysisk planering Miljöinriktad fysisk planering

  Rapporten är ett examensarbete i kulturgeografi vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet med Stockholms stad som modell.

 • Planera för en god ljudmiljö Planera för en god ljudmiljö

  Skriften bidrar till att ljudmiljön ges en framskjuten plats i planeringen. Den ger inte svar på alla frågor, mycket återstår att utveckla, inte minst när det gäller förtydligande definitioner av riktvärden för buller.

  63,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planera med miljömål - kort sagt

  Bra metoder redovisas för hur vi planerar bäst för att säkerställa en god livsmiljö nu och för framtiden.

 • Planera med miljömål – en vägvisare

  SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) slutrapport beskriver teoretiska och praktiska försök som visar hur den fysiska planeringen kan bidra till att beslutade miljömål uppnås. Resonemangen, exemplen och de verktyg som presenteras gäller framförallt den ekologiska, miljömässiga aspekten på en hållbar utveckling.

 • Planera med miljömål – idékatalog

  Rapporten visar med konkreta exempel hur man kan arbeta med miljömål i planeringen. Det finns också tips om användbara metoder och verktyg.

 • Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige Fallstudie Burlöv - livsmiljöprojektet. Studien visar på arbetsmetoder för att bättre klargöra effekterna av planerade förändringar i markanvändningen för målet om en god livsmiljö.

Sidansvarig: Publikationsservice