Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 56 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Optimala kostnader för energieffektivisering Optimala kostnader för energieffektivisering

  De flesta kraven på energihushållning ligger inom ramen för den kostnadsoptimala nivån. Det visar det regeringsunderlag som Boverket och Statens energimyndighet tagit fram. Underlaget bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planera Bygga Bo Planera Bygga Bo

  Boverkets tidskrift ”Planera Bygga Bo” skildrar EU-harmonisering, nya förutsättningar för planering, byggande och bostadsfinansiering. Skriften riktar sig till dig som är arkitekt, byggare, förvaltare, planerare, ekonom, politiker eller allmänt intresserad.

 • Planera för rörelse! Planera för rörelse!

  Att få in mer fysisk aktivitet i vardagen är viktigt för folkhälsan. Denna vägledning ger dig som arbetar med stadsplanering, folkhälsa, trafikplanering, grönområden och friluftsliv kunskap om hur den byggda miljön kan stödja ett aktivt liv.

  190,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planeringsförenklade åtgärder Planeringsförenklade åtgärder

  Den här rapporten visar hur kommunerna tillämpar den nya plan- och bygglagen för att förkorta tiden från idé till färdig byggnad. Många kommuner anser att bygglovshanteringen har ökat. Förbättringar som man anger är i första hand organisatoriska och administrativa rutiner.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planeringsförenklande åtgärder II Planeringsförenklande åtgärder II

  Den här rapporten visar hur kommunerna tillämpar den nya plan- och bygglagen för att förkorta tiden från idé till färdig byggnad. Erfarenheter från projektet visar att Boverket ska arbeta mycket med vägledning, allmänna råd samt PBL kunskapsbank.

 • Plan- och bygglagen i din vardag Plan- och bygglagen i din vardag

  Den vanligaste kontakten med plan- och bygglagen är troligtvis när du själv tänker bygga något. Bestämmelserna i lagen reglerar var och hur du får bygga. Denna broschyr beskriver kortfattat de olika stegen i byggprocessen.

 • Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

  Här beskriver Boverket den utveckling som har skett under 2012 samt vilka konkreta resultat det lett fram till.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012

  Boverkets årliga sammanställning av bostadsmarknaden visar att bristen på hyresrätter håller i sig. Inflyttningen till kommunernas största städer ökar liksom behovet av kommunikationer då många pendlar till sina arbeten.

  112,36 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

  Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket FN:s konvention om barnets rättigheter understryker. Här kan du se vilka regler och lagar som gäller för lekplatser och lekredskap för barn.

 • Riksintressen Riksintressen

  Geografiska områden som är av betydelse för hela landet kan pekas ut som riksintresse. Det här är en översikt över de riksintressen vi har i Sverige och samordningen kring dessa.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice