Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 15 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Antologi - Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen Antologi - Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen

  Antologin visar att den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, har introducerats på ett tillfredsställande sätt. De pilotprojekt som beskrivs har dessutom främjat utbytet av kunskap inom och mellan kommunerna och länen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsanpassningsbidragen 2010 Bostadsanpassningsbidragen 2010

  Rapporten innehåller en sammanställning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2010. Boverkets tillsynsarbete och hur kommunernas kostnader varierar i olika delar av landet finns också med.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden 2011-2012 Bostadsmarknaden 2011-2012

  Antalet kommuner som har en brist på bostäder ökar. Samtidigt minskar antalet kommuner med ett överskott. Försäljningarna av allmännyttiga lägenheter minskar 2010, jämfört med 2009. Det är fortfarande Storstockholm som står för de flesta av dessa försäljningar.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets uppsiktsrapport Boverkets uppsiktsrapport

  Positiva utvecklingstrender och möjligheter, men också vissa svårigheter, vad gäller tillämpningen av lagen. Uppsiktsrapporten sammanfattar Boverkets och länsstyrelsernas arbete med uppsikt och tillsyn, kopplat till plan- och bygglagen (PBL).

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

  De allmännyttiga bolagens ställning förändrades under 2011. En ny lag började gälla för hur bolagen ska bedriva sin verksamhet. Samtidigt upphörde allmännyttan att vara norm på hyresmarknaden.

 • Dåligt fungerande bostadsmarknader Dåligt fungerande bostadsmarknader

  En bostadsmarknad som inte fungerar som den ska kännetecknas av bostadsbrist. En av konsekvenserna är uppkomsten av en svart bostadsmarknad. Rätten att hyra ut i andra hand och byta sin lägenhet missbrukas för den egna vinningens skull.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • En förstärkt analysfunktion på bostadsområdet

  Här hittar du en analys av för- och nackdelar med en sammanslagning av Boverket och Statens bostadskreditnämnd (BKN). Det finns tydliga samordningsfördelar mellan de båda myndigheternas verksamhet inom till exempel stöd- och bidragshantering.

 • Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012 Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012

  Hushållen får ökat utrymme för konsumtion, då inkomsterna ökar snabbare än boendeutgifterna. Sammanboende kan konsumera mer än ensamboende. Prognosen för 2012 visar en ekonomisk förbättring för hushållen, jämfört med 2009.

 • Hyror i Sverige år 1975 till 2009 Hyror i Sverige år 1975 till 2009

  Traditionellt sett finns det ett starkt samband mellan hyror och produktionskostnader. Under den senaste tioårsperioden har dock kostnaderna ökat betydligt mer än hyrorna. Över lag har hushållen mer pengar över till konsumtion när boendet är betalt, jämfört med tidigare.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Miljöbedömning av översiktsplaner för vindkraft Miljöbedömning av översiktsplaner för vindkraft

  Broschyren lyfter fram flera goda exempel från kommuner som arbetat framgångsrikt med miljökonsekvensbeskrivningar till översiktsplaner för vindkraft.

Sidansvarig: Publikationsservice