På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 13 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk

Hanteringen av avfall har utvecklats stort de senaste åren. Från att nästan enbart ha handlat om rationell bortforsling, fram till dagens komplexa system för återvinning. Tanken med den här idéboken är att inspirera till säkra, tillgängliga och estetiska avfallsstationer.

254,40 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Bygg barnsäkert

Bygg barnsäkert

Barn har inte samma möjligheter och förmåga att skydda sig som vi vuxna har. Boken tar upp hur vi kan planera, utforma och underhålla byggnader och närområden så att barn kan leka och utvecklas utan att skadas.

254,40 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

EU:s påverkan på fysisk planering

EU:s påverkan på fysisk planering

EU saknar befogenhet att styra medlemsländernas arbete med fysisk planering. Studien visar att EU istället kan använda sig av olika instrument inom miljöområdet för att påverka planeringen. Här hittar du en kartläggning av dessa.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel

God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel

Fördjupningsrapporten beskriver förekomst av fukt- och mögelskador i den svenska bebyggelsen, i synnerhet sådana skador som kan påverka människors hälsa. Rapporten innehåller också förslag till ett nytt delmål för fukt och mögel inom miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Klimatanpassning i planering och byggande

Klimatanpassning i planering och byggande

Konsekvenserna av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, påverkar flera delar av landet. Boverket anser därför att en nationell strategi för klimatanpassning bör tas fram.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Medborgardialog om vindkraft

Medborgardialog om vindkraft

I kommunerna har det de senaste åren pågått en aktiv planering för utbyggnaden av vindkraft. Här kan du läsa om hur sju kommuner har hanterat dialogen kring utbyggnaden av vindkraft med medborgare och politiker.

Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn

Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn

Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av byggnader har minskat kraftigt mellan 1993 och 2007. Rapporten tar även upp indikatorer som kväveoxider, partiklar, generering av avfall och användningen av hälsofarliga kemiska produkter.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar hårdare krav för radonhalten i bostäder. Anledningen är att det uppmärksammats att lungcancer kan uppstå i bostäder med en radonhalt under det gränsvärde som vi tillåter i Sverige.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice