Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 24 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning

  Rapporten beskriver flyktingars boendesituation, utifrån sociala och psykosociala aspekter. Särskilt fokus läggs på barnens situation.

 • A history of the Swedish system of non-profit municipal housing A history of the Swedish system of non-profit municipal housing

  Knowledge about the history of the Swedish system of municipal nonprofit housing is crucial to the current debate about the role and future tasks of the municipal housing companies. This paper is a reprint of the original version from Boverket.

 • Bostaden - en riskfylld tillgång Bostaden - en riskfylld tillgång

  Bostadspriserna är högre än vad som är långsiktigt motiverat och kommer därför att falla. Enligt Bostadskreditnämndens (BKN) bedömning är felprissättningen på småhus cirka 20 procent. Hur stor och utdragen prisnedgången blir beror på konjunkturutvecklingen och räntorna.

 • Bostadsföretag på orter med vikande befolkningsunderlag Bostadsföretag på orter med vikande befolkningsunderlag

  De stöd som staten idag lämnar till kommuner med minskande befolkning, ska även omfatta åtgärder som förbättrar tillgängligheten. Det är ett av de förslag som Bostadskreditnämnden (BKN) föreslår.

 • Bostadsmarknaden 2008-2009 Bostadsmarknaden 2008-2009

  I rapporten konstateras exempelvis att ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt är störst i Stockholm. Rapporten speglar även bostadsläget i kommunerna samt bostadsbyggandet under åren 2008 till 2009. Det finns ett nytt avsnitt om bostadsbeståndets förändring mellan 1990 och 2007.

 • Boverkets planenkät Boverkets planenkät

  Här presenteras resultatet av Boverkets planenkät. Enkäten, som handlar om användningen av planeringsverktygen enligt plan- och bygglagen (PBL), har besvarats av länsstyrelsernas planfunktioner.

 • Boverkets plan- och byggenkät Boverkets plan- och byggenkät

  Här presenterar Boverket resultatet av plan- och byggenkäten för 2007. Länsstyrelserna redovisar i enkäten uppgifter om läget på plan- och byggområdet, om kommunalt samarbete, brister samt viktiga plan- och byggfrågor i varje län.

 • Bra dialog ger bra resultat Bra dialog ger bra resultat

  Rapporten undersöker hur kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram överensstämmer, för ett några län och regioner. Undersökningen handlar om frågor inom fysisk planering, som boende, energi, kommunikationer och kommunalt samarbete.

 • Den kommunala allmännyttans historia Den kommunala allmännyttans historia

  Kunskap om allmännyttans historia är viktig för diskussionen om dess roll i framtiden. Uppsatsen ingår i ”Utredningen om allmännyttans villkor”.

 • Första bostaden Första bostaden

  Det här är ett kunskapsunderlag om ungdomars behov av bostäder i storstadsregioner för perioden mellan åren 2008 och 2012.

Sidansvarig: Publikationsservice