På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 9 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Boendeplanering i praktiken Boendeplanering i praktiken

  Rapporten är en del i projektet "Planeringsstöd i boendeplaneringen” , vilket innebär att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet. Ett stöd till kommunerna angående boendeplanering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden år 2005-2006 Bostadsmarknaden år 2005-2006

  Rapporten bygger på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna i januari 2005 som genomförs i samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter. Förväntat tillskott av specialbostäder och kommunernas arbete med bostadsförsörjningsplaneringen belyses också, liksom deras insatser för särskilda grupper.

 • Bygga bra bostäder Bygga bra bostäder

  Rapporten är en dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet. Avsikten med konferensen var att belysa dagens villkor för byggande av bostäder. Frågor som diskuterades var bland annat om det går att bygga billigt och samtidigt upprätthålla långsiktiga kvalitetskrav och låga driftskostnader.

 • Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

  Rapporten kan ses som en handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresgästföreningar Här förklaras och exemplifieras många av de centrala moment som en förening kan behöva gå igenom för att kunna förbereda sin föreningsbildning.

 • Kv. Adlersten Karlskrona Kv. Adlersten Karlskrona

  Rapporten beskriver hur Karlskronahem valt att dela upp upphandlingen av ett större bostadsprojekt i centrala Karlskrona på totalt elva totalentreprenader. Resultatet visade att kostnaderna minskade med omkring 20 procent.

 • Många mål – få medel Många mål – få medel

  Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004 Vilka effekter har stöden haft på bostadsmarknaden?

 • Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige

  Rapporten sammanfattar erfarenheterna från tre projekt inom Byggkostnadsforum. Projekten har haft till syfte att ta fram metoder för att sänka inköpskostnaderna för byggmaterial.

 • Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande

  Rapporten informerar om en undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa kostnader påverkar boendekostnaderna.

 • Tänk efter före Tänk efter före

  Broschyren är ett komplement till "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?" . Den vänder sig i första hand till fastighetsägare som planerar att utföra ändringar och underhåll.

Sidansvarig: Publikationsservice