På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 37 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • En hel stad En hel stad

  Rapporten redovisar exempel från sju kommuner som arbetar med integrationsfrågor som rör boendet.

 • Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten - en miljöbov?

  Rapportens huvudsyfte är att utreda om Sveriges fastighetstaxeringssystem för småhus motverkar investeringar i energieffektiv teknik och därefter ge förslag hur denna i sådana fall kan justeras för att på ett bättre sätt främja måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålet

 • Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

  Vilka förutsättningar finns för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i folkmemmets flerbostadshusområden, rekordårens storskaliga flerbostadshusområden och de stora småhusområdena.

 • God bebyggd miljö på regional nivå God bebyggd miljö på regional nivå

  Studie om länsstyrelsernas regionala målsättningar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ansvarar för att målet ska uppnås genom att samordna olika aktörer.

 • Housing Statistics in the European Union 2004 Housing Statistics in the European Union 2004

  Statistics in the European Union 2004" is the first to give detailed information on housing and living conditions in the new enlarged European Union.

 • Hållbar stadsutveckling Hållbar stadsutveckling

  Rapporten ger en bild hur man planerar för hållbar stadsutveckling i Lund, Eksjö, Eskilstuna Uppsala och Umeå. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner, både antagna och samrådshandlingar har använts som underlag.

 • Kooperativa hyresrätter Kooperativa hyresrätter

  Rapporten visar nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen. Här förslås bland annat att det ska bli lättare att bilda och ombilda till kooperativa hyresrättsföreningar. Det föreslås också att det ska bli lättare för kooperativa hyresrättsföreningar att utnyttja sin förköpsrätt när allmännyttan säljer ut.

 • Kv. Adlersten Karlskrona Kv. Adlersten Karlskrona

  Rapporten beskriver hur Karlskronahem valt att dela upp upphandlingen av ett större bostadsprojekt i centrala Karlskrona på totalt elva totalentreprenader. Resultatet visade att kostnaderna minskade med omkring 20 procent.

 • Leva och bo i gemenskap Leva och bo i gemenskap

  Delrapport från föreningen BoAktiv Landgången, Malmö med syfte att visa om det går att hålla nere den enskildes boendekostnader. Här redovisas vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyresrättsförening.

 • Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram

  Rapporten är Boverkets slutrapportering av regeringsuppdraget att redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram, RUP.

Sidansvarig: Publikationsservice