På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 13 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Planera med miljömål – en vägvisare

SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) slutrapport beskriver teoretiska och praktiska försök som visar hur den fysiska planeringen kan bidra till att beslutade miljömål uppnås. Resonemangen, exemplen och de verktyg som presenteras gäller framförallt den ekologiska, miljömässiga aspekten på en hållbar utveckling.

Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv

Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv

Samhällsplanering med miljömål i Sverige Fallstudie Burlöv - livsmiljöprojektet. Studien visar på arbetsmetoder för att bättre klargöra effekterna av planerade förändringar i markanvändningen för målet om en god livsmiljö.

Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg

Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg

Fallstudie Helsingborg - tillgänglighet till miljöanpassade transportsystem, visar hur man genom planering bidrar till att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik. Fallstudien inom ramen för idé- och metodutvecklingsprojektet SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige.

Sams om vatten

Sams om vatten

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Hur kan planering bidra till en hållbar vattenförsörjning? Denna studie visar på problemen, men också på möjligheterna, att hantera regionens dricksvattenresurser på ett mer framsynt sätt.

Tillbaka till toppen