På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Granskad:

Vilka energikrav gäller det?

I förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande behandlas energikrav på två ställen, dels som ett villkor för stöd i 8 § 5, dels som ett villkor för förhöjt investeringsstöd i 13 §. I den ändring av förordningen som gäller från och med den 1 februari 2020 hänvisas i båda paragraferna till samma bestämmelse i plan- och byggförordningen (2011:338), 3 kap 14 §.

Bestämmelsen i plan- och byggförordningen innehåller inga siffervärden på beräkning och krav på energianvändning. Sådana värden, och beskrivningar av hur de ska beräknas, finns i Boverkets byggregler, BFS 2011:6, avsnitt 9. Det är i förhållande till kraven i Boverkets byggregler som ansökningar om investeringsstöd liksom ansökningar om utbetalning av förhöjt stöd bedöms.

När tillämpas energikraven?

Det är de energikrav som gäller när beslut om stöd fattas som ska användas för att bedöma om ett projekt är berättigat till stöd (8 § 5). Alla ansökningar som lämnats in före den 1 februari 2020 ska dock bedömas mot den tidigare lydelsen av 8 § 5 och därmed mot de energikrav som gällde enligt Boverkets byggregler den 29 september 2016.

Det är de energikrav som gäller när ett beslut om utbetalning fattas som ska användas för att bedöma om ett projekt är berättigat till förhöjt stöd (13 §). Till denna bestämmelse finns en övergångsbestämmelse som undantar projekt som redan fått beslut om stöd före den 23 juli 2019.

Vad händer när energikraven ändras?

Energikraven ändras när Boverket beslutar om detta genom ändringar i byggreglerna. Med de regler för investeringsstödet som gäller sedan juli 2019 kan ett projekt komma att bedömas mot två olika versioner av byggreglerna. En tidigare version vid beslutet om stöd och en senare version vid beslutet om förhöjt stöd ska utbetalas. Det är dock vanligt att det finns övergångsbestämmelser till de ändringar som görs i byggreglerna. Övergångsbestämmelserna reglerar om äldre bestämmelser fortfarande får tillämpas under viss tid. Vid utbetalningsbeslutet kontrolleras också att projektet uppfyller grundvillkoren för stöd, bl.a. energikraven. Den kontrollen görs mot de krav som gällde vid beslutet om stöd.

Kommer energikraven att ändras?

Boverket har den 30 juni 2020 beslutat om skärpta energikrav. De nya kraven, som har trätt i kraft den 1 september 2020, kan du hitta via länken i ”Relaterad information”. Ändringarna baseras på en ändrad lydelse i plan- och byggförordningen. Enligt de nya kraven i Boverkets byggregler får äldre bestämmelser tillämpas om ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 september 2021.  

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen