På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 56 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Boverkets tillsynsrapport för 2012 Boverkets tillsynsrapport för 2012

  Rapporten redovisar byggnadsnämndernas, länsstyrelsernas och Boverkets arbete med tillsyn och tillsynsvägledning, enligt plan- och bygglagen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ungdomars boende– lägesrapport 2013 Ungdomars boende– lägesrapport 2013

  Under flera år har det byggts för lite bostäder i Sverige. En generell bostadsbrist försvårar vanligtvis ungdomars möjlighet att få en egen bostad. Möjligheterna påverkas också av bostadspolitiska och ungdomsspecifika insatser. I rapporten kan du läsa mer om ungdomars boende 2013.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planera Bygga Bo Planera Bygga Bo

  Boverkets tidskrift ”Planera Bygga Bo” skildrar EU-harmonisering, nya förutsättningar för planering, byggande och bostadsfinansiering. Skriften riktar sig till dig som är arkitekt, byggare, förvaltare, planerare, ekonom, politiker eller allmänt intresserad.

 • Boverkets indikatorer maj Boverkets indikatorer maj

  En kortfattad sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

  Här beskriver Boverket den utveckling som har skett under 2012 samt vilka konkreta resultat det lett fram till.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planeringsförenklade åtgärder Planeringsförenklade åtgärder

  Den här rapporten visar hur kommunerna tillämpar den nya plan- och bygglagen för att förkorta tiden från idé till färdig byggnad. Många kommuner anser att bygglovshanteringen har ökat. Förbättringar som man anger är i första hand organisatoriska och administrativa rutiner.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av vissa tillväxt- och konkurrensbestämmelser i plan- och bygglagen Utvärdering av vissa tillväxt- och konkurrensbestämmelser i plan- och bygglagen

  I början av 2008 gjordes en ändring i plan- och bygglagen som innebär att en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska främjas vid kommunernas planläggning. Utvärderingen visar att ändringen inte har fått någon effekt, då den varit okänd för kommunerna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Sammanställning och spridning av erfarenheter från uppdraget att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer – slutrapport Sammanställning och spridning av erfarenheter från uppdraget att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer – slutrapport

  Projektet har gett flera positiva effekter. Bland annat har frågorna med trygghet och jämställdhet fått ökad betydelse. Man har även fått mer kunskap och nya arbetsmetoder.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden Den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden

  Lagändringarna som genomfördes 2011 har ännu inte lett till några större förändringar på hyresbostadsmarknaden. Utformningen av flera kommuners ägardirektiv tyder på att den nya lagstiftningen ”tas på allvar”. Detta är Boverkets första uppföljning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Are house prices driven by a housing shortage? Are house prices driven by a housing shortage?

  There are several factors that have an influence on the increasing housing prices. Higher incomes are the strongest factor, because it leads to a stronger demand – with raising prices as a result. Even the living closeness have an effect on prices, as well as expected price increase and terms of lending.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice