Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 24 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppföljning av investeringsstödet till äldrebostäder Uppföljning av investeringsstödet till äldrebostäder

  Investeringsstödet till äldrebostäder infördes den 1 juni 2007. Syftet med stödet var att skapa fler särskilda boenden för äldre. Rapporten innehåller en uppföljning av vad som har hänt hittills.

 • Regionala analyser av bostadsmarknaden Regionala analyser av bostadsmarknaden

  Här hittar du ett förslag till modell för länsstyrelsernas arbete med boendefrågor. Det finns även förslag på rapportstruktur för den regionala analysen av bostadsmarknaden samt inklippta exempel från länsstyrelsernas analysarbete under 2007.

 • Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007

  Boverkets årsredovisning för 2007 innehåller de viktigaste insatserna under 2007. Den innehåller delar som resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning.

 • Social Mix i några länder Social Mix i några länder

  Rapporten ger en bild av hur arbetet för att öka boendeintegration och minska segregationen bedrivs inom EU, i USA och i Kanada. Fokus är på insatser där man vill öka blandningen av människor med olika förhållanden och bakgrund.

Sidansvarig: Publikationsservice