Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 41 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen

  Stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen infördes i januari 2005. Syftet var att uppmuntra fastighetsägare till befintliga flerbostadshus att inrätta utrymmen för källsortering. Här utvärderar Boverket stödet för hela perioden, som sträcker sig fram till och med december 2006.

 • Landskapets upplevelsevärden Landskapets upplevelsevärden

  I projektet tittar vi på vad som är viktigt för människor när de vistas utomhus. Även hur stort utbudet är av dessa olika kvalitéer finns med. Rapporten vänder sig bland annat till myndigheter, kommuner och forskare.

 • Forum 3 Forum 3

  I det tredje numret för 2007 redovisas ingen helhetslösning på hur byggsektorn ska lösa alla problem som finns. Istället lyfter man fram projekt som på flera olika sätt tagit sig an frågan om hållbarhet och långsiktigt låga kostnader.

 • Så planerar Sverige Så planerar Sverige

  Länsstyrelsernas planfunktioner har fått svara på frågor om användningen av planeringsverktygen, enligt Plan- och bygglagen (PBL). De har ombetts att redovisa kvantitativa uppgifter om planeringsläget, men också en bedömning av problem och brister vid tillämpningen.

 • Regional byggbehovsanalys 2003-2020 Regional byggbehovsanalys 2003-2020

  Rapporten redovisar det beräknade bostadsbyggandet under perioden 2003 till 2020. Utgångspunkten är prognoser över hushållsförändringar.

 • Ungdomars boende Ungdomars boende

  Ungdomar är en grupp med särskilda svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. I rapporten redovisar vi utfallet av indikatorerna tillsammans med en kortfattad analys. Vi har i vissa fall även redovisat eventuella skillnader inom ungdomsgruppen.

 • Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006

  Här hittar du Boverkets årsredovisning för 2006. Den består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt andra väsentliga uppgifter.

 • Lokaler att växa i Lokaler att växa i

  Rapporten sammanställer ungdomars behov och önskemål kring mötesplatser, med fokus på storstäderna. Den innehåller också erfarenheter från föreningar, som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ungdomar.

 • Bifrost, Mölndal Bifrost, Mölndal

  Rapporten beskriver byggandet av ett 10-vånings punkthus, för den kooperativa hyresrättsföreningen Bo i Gemenskap i Mölndal. Läs om hur ett ”omöjligt” projekt genomfördes till ett för hyresgästerna acceptabelt pris, med önskad standard och kvalitet.

 • Etniska hierarkier i boendet Etniska hierarkier i boendet

  Det finns stora skillnader i boendeförhållanden mellan personer med svensk och utländsk bakgrund. Men det finns också ”etniska hierarkier” inom gruppen med utländsk bakgrund. I lägesrapporten redovisas en rad indikatorer på integration i boendet.

Sidansvarig: Publikationsservice