Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 2 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Make Towns Make Towns

    This booklet was launched by Boverket in 2002, as part of a campaign to inspire local politicians, planners, environmental experts and traffic engineers towards a joint and more holistic view on urban development and to take the furtures of their own town as a starting point for discussing its future.

  • Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder

    Rapport om att utarbeta ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 1996/97:53).

Sidansvarig: Publikationsservice