På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 45 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning

En rapport om att det nordiska samarbetet behöver utvecklas kring tillgänglighetsforskning och förstärkas genom instiftandet av en fast arbetsgrupp. De nordiska ländernas byggmyndigheter är överens om att det behövs ett gemensamt kunskapsunderlag för att möjliggöra harmonisering av byggreglerna inom universell utformning.

Smarta städer och regioner

Boverket har under hösten 2017 genomfört projektet ”Smarta städer och regioner” med medel från Tillväxtverket. Denna rapport beskriver syftet med projektet, hur det har genomförts, resultaten samt vilka slutsatser som har dragits.

Tidplan för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Denna rapport innehåller information om när Boverket kommer att genomföra olika satsningar som påkallas av uppdraget och hur dessa satsningar kan bidra till att alla offentliga aktörer i landet tar till sig och använder ett standardiserat och digitaliserat arbetssätt i alla viktiga processer och beslut inom plan- och bygglagen.

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

Tillbaka till toppen