På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 42 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen

  Denna slutredovisning är en sammanställning av det samlade arbete som Boverket genomfört och det material som tagits fram med anledning av regeringens uppdrag. Uppdraget har resulterat i fem nationella workshopar, en vägledning för riksintressemyndigheterna och en vägledning om påtaglig skada i plan-processen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

  Regeringen har under åren 2014-2016 avsatt 30 miljoner kronor att fördela i stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Nu har projektet publicerat sin slutrapport.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

  Boverket har fått i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. Boverket ska utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I uppdraget ingår även att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Underlag till nationell arkitekturpolicy Underlag till nationell arkitekturpolicy

  Underlaget omfattar en sammanställning och analys av olika processer samt dokument som kommuner använder sig av för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 vardagar
 • Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler

  Denna rapport beskriver hur investeringsbidraget har fördelats under åren 2005-2016 och visar att det denna period, precis som tidigare, varit ett mycket högt söktryck på bidragsmedlen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av omgivningsbuller Uppföljning av omgivningsbuller

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller och analysera effekterna av det befintliga regelverket.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av stöd för innovativt byggande Uppföljning av stöd för innovativt byggande

  Det statliga stödet för innovativt byggande av bostäder för unga syftar till att uppmuntra aktörerna att tänka nytt och kreativt kring bostäder för unga. Boverket har utvärderat effekterna och resultaten av stödet inklusive hur sökanden har spridit information och erfarenhet av genomförda åtgärder.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Upphandling och exploateringsavtal Upphandling och exploateringsavtal

  Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatörer att vidta åtgärder utan föregående upphandling. I uppdraget ingick även att överväga lämpliga författningsändringar. Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Urban Density Done Right Urban Density Done Right

  Densification is not only about building housing. It is also about creating a good built environment for the people who live, work and spend time in the city. Supplementation is intended to create added value, while at the same time making good use of existing values and qualities.

  112,36 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

  Boverket har utvärderat byggnadsnämndernas tillämpning av bestämmelserna om tidsfrister för handläggning av ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice