På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 42 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad

  Boverket har i denna rapport utvecklat konsekvensutredningen som gjordes i samband med att Boverket tog fram förslag till reglering av dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation, en så kallad loggbok (Boverkets rapport 2015:46).

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Krav på funktionskontroll av ventilationssystem Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

  Här beskrivs kortfattat reglerna för funktionskontroll av ventilationssystem, fastighetsägarnas skyldigheter samt hur ofta funktionskontrollen ska utföras.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Länsstyrelsernas användande av digital teknik Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Det senaste året har länsstyrelserna fortsatt utveckla gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5
 • Naturens tjänster i staden Naturens tjänster i staden

  Flera kommuner, byggbolag och fastighetsägare arbetar redan i dag med att synliggöra och utveckla ekosystemtjänster. I den här kortskriften intervjuas några aktörer som arbetar med ekosystemtjänster på olika nivåer: regional planering, kommunal planering, byggande och fastighetsförvaltning.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Partiella hyreskontrakt Partiella hyreskontrakt

  Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att på en övergripande nivå utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

  Boverket har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att de tekniska egenskapskraven hälsa och miljö, vilket preciseras genom utsläppskraven i Boverkets byggregler, uppnås vid byte av fastbränsleanordningar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel

  Den regionala nivån spelar en viktig roll i en väl fungerade planeringskedja. Boverket vill i inspirationsskriften ”Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel” lyfta vikten av samverkan och dialog för att nå framgång i arbetet samt visa på vilken roll regionerna kan ha i processen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Rusta utemiljön vid skola och förskola Rusta utemiljön vid skola och förskola

  Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Ladda ner affischen som beskriver stödet.

 • Skolans nya plats i staden Skolans nya plats i staden

  Syftet med rapporten är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice