Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 16 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bostadsanpassningsbidragen 2012 Bostadsanpassningsbidragen 2012

  Den som har en funktionsnedsättning har rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende. Den här rapporten är en sammanställning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2012.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets tillsynsrapport för 2012 Boverkets tillsynsrapport för 2012

  Rapporten redovisar byggnadsnämndernas, länsstyrelsernas och Boverkets arbete med tillsyn och tillsynsvägledning, enligt plan- och bygglagen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • CE dig för! CE dig för!

  Det är du som byggherre som ansvarar för att de produkter du använder uppfyller de krav som finns. Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • CE mark now! CE mark now!

  If you are a manufacturer of construction products, you are responsible that your products meet the existing regulations. From 1 July 2013, construction products covered by a harmonised standard must have a declaration of performance and CE marking to be sold within the EU.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden Den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden

  Lagändringarna som genomfördes 2011 har ännu inte lett till några större förändringar på hyresbostadsmarknaden. Utformningen av flera kommuners ägardirektiv tyder på att den nya lagstiftningen ”tas på allvar”. Detta är Boverkets första uppföljning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011–2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011–2012

  Kommunernas bostadsföretag är viktiga verktyg i bostadsförsörjningen. Under 2011 ändrades bostadsföretagens ansvar i denna process. I den här rapporten står valfrihet, ombildningar och konkurrens i fokus.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • EU och Bostadspolitiken 2012 EU och Bostadspolitiken 2012

  Boverket följer utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden som kan påverka svensk bostadspolitik. Här presenteras en sammanfattning av våra iakttagelser under 2012.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kartläggning av behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen Kartläggning av behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

  En kontrollansvarig behövs vid de flesta byggprojekt. Om en sådan saknas kan arbetet försenas. Här får du en bild av hur behovet ser ut i olika delar av landet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget

  Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet och presenterar här en undersökning av 33 olika kommuners handläggning av bostadsanpassningsbidraget.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

  Ungefär en tiondel av kommunernas översiktsplaner har samordnats fullt ut med miljökvalitetsmålen. Rapporten innehåller en genomgång av de översiktsplaner som togs fram mellan åren 2005–2010.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice