Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 56 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Urbant utvecklingsarbete Urbant utvecklingsarbete

  Utvecklingsarbetet i stadsmiljö präglas av motsägelsefulla mål. Aktörerna i stadsdelarna ställs dagligen inför målkonflikter. Kortsiktiga insatser riktar in sig på symptomen snarare än de bakomliggande orsakerna. Denna rapport analyserar läget inom det urbana utvecklingsarbetet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

  Sedan 2007 har det funnits möjlighet att söka investeringsstöd för ny- eller ombyggnad av äldrebostäder. Rapporten redovisar investeringsstödet i siffror och visar dess effekter. Den ger även en bild av hur olika boendeformer för äldre har utvecklats över tid.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av vissa tillväxt- och konkurrensbestämmelser i plan- och bygglagen Utvärdering av vissa tillväxt- och konkurrensbestämmelser i plan- och bygglagen

  I början av 2008 gjordes en ändring i plan- och bygglagen som innebär att en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska främjas vid kommunernas planläggning. Utvärderingen visar att ändringen inte har fått någon effekt, då den varit okänd för kommunerna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Varför är byggprodukter CE-märkta? Varför är byggprodukter CE-märkta?

  Från och med juli 2013 ska många byggprodukter vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i 32 andra länder. Syftet är att underlätta handeln mellan länderna inom EU-området.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2011 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2011

  Kommunala bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen. Denna rapport är en sammanställning av dessa.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012

  Under 2012 fick Boverket ännu fler uppdrag och medarbetare. Boverket och Statens bostadskreditnämnd (BKN) gick samman till en myndighet. En ny vägledning för bostadsanpassningsbidraget och energideklarationerna publicerades på boverket.se.

Sidansvarig: Publikationsservice