På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 44 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Hushållens boendeekonomi Hushållens boendeekonomi

  Förutsättningarna för unga vuxna att spara till en kontantinsats varierar kraftigt, beroende på inkomst. Den yngre gruppen har generellt mindre utrymme att spara än den äldre. Samtidigt har den ekonomiska situationen för unga vuxna förbättrats 2009, jämfört med 1996.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kommunal hyresgaranti Kommunal hyresgaranti

  Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden, som då lättare kan erbjuda dig ett eget hyreskontrakt.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen

  Många kommuner har länge haft för lite personal för arbete med byggfrågor. Samtidigt har en ny, mer resurskrävande lagstiftning börjat gälla. Kommuner som nu behöver och vill anställa personal har stora svårigheter att hitta rekryteringsbar kompetens.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kommunernas planberedskap Kommunernas planberedskap

  Rapporten analyserar orsakerna till att flera kommuner anser att bristande planberedskapen och bristen på detaljplaner för attraktiva lägen är ett hinder för bostadsbyggandet. Uppgifterna i rapporten bygger på ett antal intervjuer med utvalda kommuner.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader

  Om det förekommer en systematisk och varaktig olaglig handel med hyreskontrakt är detta ett tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. I mars 2012 arrangerade Boverket ett forskarseminarium på temat ”Svart Bostadsmarknad”. Här kan du ta del av resultatet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Places to feel secure in Places to feel secure in

  Those who plan and design our public spaces need to recognise that a shortcut through a park that allows a person to get home from work a little earlier might feel so insecure for someone else. This publication contains tips and ideas about how you can work to improve security in public places.

  254,40 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Plan- och bygglagen i praktiken 2011 Plan- och bygglagen i praktiken 2011

  Snart har det gått ett år sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Kan vi redan nu se om nyheterna i lagen har fått genomslag? Här redovisar Boverket utvecklingen under 2011 när det gäller tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

 • Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012

  Regelsamlingen ger en överblick över vilka bestämmelser kring funktionskontroll av ventilationssystem som gäller. För byggnadens ägare, funktionskontrollanten och för kommunens byggnadsnämnd. Observera att denna regelsamling inte innehåller de senaste reglerna.

 • Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

  Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till för tidig död i världen. Det är ett skäl till uppdraget att samordna och utveckla arbetet med planering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Resultaten och det fortsatta arbetet redovisas i rapporten.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Statens bostadskreditnämnd årsredovisning 2011

  Bolånemarknaderna och de finansiella marknaderna präglades 2011 av skuldkrisen i euroländerna. En fortsatt hotbild inom landet är hushållens höga skuldsättning i relation till en bostadsmarknad med fallande priser.

Sidansvarig: Publikationsservice