På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 55 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Konkurrens på bostadsmarknaden Konkurrens på bostadsmarknaden

  Här finner du en analys av konkurrensen på bostadsmarknaden. Rapporten visar hur hyresmarknaden fungerar, vilka brister som finns samt ger förslag ges på hur marknadens kan förbättras ur konsumentens perspektiv.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kortsiktiga hushåll i riskzonen

  Låga räntor, små krav på kontantinsats, amorteringsfria lån och marknadsvärdering leder till att hushållen skuldsätter sig för mycket. Större delen av prisuppgångarna på bostadsmarknaderna i Sverige, USA och Danmark kan förklaras av rörliga räntor och amorteringsfria lån.

 • Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser

  Om man förbättrar en byggnads energihushållning så långt tekniken tillåter, minskar energianvändningen avsevärt. De investeringar som krävs för detta är däremot så ekonomiskt krävande, att de inte blir lönsamma i ett längre perspektiv.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Medborgardialog om vindkraft Medborgardialog om vindkraft

  I kommunerna har det de senaste åren pågått en aktiv planering för utbyggnaden av vindkraft. Här kan du läsa om hur sju kommuner har hanterat dialogen kring utbyggnaden av vindkraft med medborgare och politiker.

 • Miljöbedömning av översiktsplaner för vindkraft Miljöbedömning av översiktsplaner för vindkraft

  Broschyren lyfter fram flera goda exempel från kommuner som arbetat framgångsrikt med miljökonsekvensbeskrivningar till översiktsplaner för vindkraft.

 • Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn

  Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av byggnader har minskat kraftigt mellan 1993 och 2007. Rapporten tar även upp indikatorer som kväveoxider, partiklar, generering av avfall och användningen av hälsofarliga kemiska produkter.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planera Bygga Bo Planera Bygga Bo

  Boverkets tidskrift ”Planera Bygga Bo” skildrar EU-harmonisering, nya förutsättningar för planering, byggande och bostadsfinansiering. Skriften riktar sig till dig som är arkitekt, byggare, förvaltare, planerare, ekonom, politiker eller allmänt intresserad.

 • Planering, byggande och boende Planering, byggande och boende

  Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Med denna lägesrapport vill vi göra det lättare för dig att ta del av de fakta vi tar fram och de utmaningar vi ser.

 • Radon i inomhusmiljön Radon i inomhusmiljön

  Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar hårdare krav för radonhalten i bostäder. Anledningen är att det uppmärksammats att lungcancer kan uppstå i bostäder med en radonhalt under det gränsvärde som vi tillåter i Sverige.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

  Analyserna visar exempelvis att det fortfarande byggs för lite. Det är brist på små, billiga lägenheter till unga och tillgängliga lägenheter för äldre. Behovet av kommunikationer ökar då många pendlar till sina arbeten.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice