På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 55 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Exempel - Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen Exempel - Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen

  För att utveckla arbetssätten kring den nya plan- och bygglagen, genomförde man under 2010 ett antal pilotprojekt. I projekten deltog alla länsstyrelser. Här presenteras ett antal praktiska exempel från arbetet. Den nya lagen trädde i kraft i maj 2011.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Fara på taken Fara på taken

  Den höga kostnaden och ringa nyttan talar emot fler retroaktiva krav på taksäkerhetsanordningar. Boverket rekommenderar inte heller obligatoriska besiktningar av taksäkerhetsanordningar. Man för även en diskussion kring takolyckor i rapporten.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Finanskrisens påverkan på bostadsbyggande i Europa

  Om man ser till bostadsinvesteringarna så drabbades alla länder i Europa av finanskrisen. Sverige är det land som hittills har återhämtat sig snabbast, tillsammans med Finland. Vad gäller bostadsbyggandet så sticker Sverige ut, då byggandet här varit mycket lågt.

 • Förbättrade prognoser Förbättrade prognoser

  Boverket lämnar varje år ett antal prognoser, inom områden som hållbara städer, olika investeringsstöd och bidrag. Den här översynen beskriver arbetet med prognoser, hur de redovisas, förslag på förbättrade prognoser, rapportering och analysmodeller.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel

  Fördjupningsrapporten beskriver förekomst av fukt- och mögelskador i den svenska bebyggelsen, i synnerhet sådana skador som kan påverka människors hälsa. Rapporten innehåller också förslag till ett nytt delmål för fukt och mögel inom miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012 Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012

  Hushållen får ökat utrymme för konsumtion, då inkomsterna ökar snabbare än boendeutgifterna. Sammanboende kan konsumera mer än ensamboende. Prognosen för 2012 visar en ekonomisk förbättring för hushållen, jämfört med 2009.

 • Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen

  Den finansiella krisen har drabbat många länder hårt. Ökningen av bostadspriserna och hushållens skuldsättning är viktiga förklaringar till varför vissa länder har drabbats hårdare än andra. Anpassningsproblemen är störst i de länder där hushållen skuldsatt sig snabbast.

 • Hyror i Sverige år 1975 till 2009 Hyror i Sverige år 1975 till 2009

  Traditionellt sett finns det ett starkt samband mellan hyror och produktionskostnader. Under den senaste tioårsperioden har dock kostnaderna ökat betydligt mer än hyrorna. Över lag har hushållen mer pengar över till konsumtion när boendet är betalt, jämfört med tidigare.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Intro - Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen Intro - Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen

  Länsstyrelserna har tillsammans genomfört åtta pilotprojekt kring den nya Plan- och bygglagen. Erfarenheterna från projekten är tänkta att vara en inspirerande start i arbetet för alla som arbetar med lagen. Denna kortskrift ger en kortfattad bild av resultaten.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Klimatanpassning i planering och byggande Klimatanpassning i planering och byggande

  Konsekvenserna av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, påverkar flera delar av landet. Boverket anser därför att en nationell strategi för klimatanpassning bör tas fram.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice