Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 47 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Regionala analyser av bostadsmarknaden Regionala analyser av bostadsmarknaden

  Här hittar du ett förslag till modell för länsstyrelsernas arbete med boendefrågor. Det finns även förslag på rapportstruktur för den regionala analysen av bostadsmarknaden samt inklippta exempel från länsstyrelsernas analysarbete under 2007.

 • Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007

  Boverkets årsredovisning för 2007 innehåller de viktigaste insatserna under 2007. Den innehåller delar som resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning.

 • Buller i planeringen Buller i planeringen

  Observera att de allmänna råden har upphört att gälla.

 • God bebyggd miljö God bebyggd miljö

  Här har Boverket tagit fram ett underlag för en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet för ”God bebyggd miljö”.

 • Landsbygd i förändring Landsbygd i förändring

  Med den här skriften vill Boverket inleda en diskussion om de ekonomiska och sociala förändringar som sker på landsbygden och som ofta leder till konflikter mellan olika markintressen.

 • Social Mix i några länder Social Mix i några länder

  Rapporten ger en bild av hur arbetet för att öka boendeintegration och minska segregationen bedrivs inom EU, i USA och i Kanada. Fokus är på insatser där man vill öka blandningen av människor med olika förhållanden och bakgrund.

 • Beslutsunderlag vid detaljhandelslokalisering Beslutsunderlag vid detaljhandelslokalisering

  Stora etableringar av detaljhandel påverkar bebyggelsen, trafiken, den sociala livsmiljön och tillgången till service. Med den här utredningen vill Boverket få en bild av kommunernas beslutsunderlag vid större detaljhandelsetableringar.

Sidansvarig: Publikationsservice