På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 37 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

  Rapporten ger exempel på olika detaljplaneärenden från Stockholms- och Göteborgsregionen där länsstyrelserna har påpekat att planeringen kan medföra att normerna för kvävedioxid och partiklar överskrids eller är på väg att överskridas.

 • Många mål – få medel Många mål – få medel

  Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004 Vilka effekter har stöden haft på bostadsmarknaden?

 • Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige

  Rapporten sammanfattar erfarenheterna från tre projekt inom Byggkostnadsforum. Projekten har haft till syfte att ta fram metoder för att sänka inköpskostnaderna för byggmaterial.

 • Når vi de handikappolitiska målen? Når vi de handikappolitiska målen?

  Boverket har genomfört en omvärldsanalys för att belysa olika faktorer som kan påverka möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Rapporten är till stor del en nulägesbeskrivning av delar av särskilt angelägna områden.

 • Obrutna fjäll Obrutna fjäll

  Rapporten är svaret på ett regeringsuppdrag att se över den närmaste gränsdragningen för "Europas sista vildmarker". Den ger en ingående beskrivning av gränsens ursprung från den fysiska riksplaneringen på 1970-talet fram till 4 kapitlet 5 paragrafen i miljöbalken.

 • Personsäkerhet i tunnlar Personsäkerhet i tunnlar

  Slutrapport om hur man kan öka säkerhetsnivåer och vilken lagstiftning som ska tillämpas i tunnelprojekt.

 • Piska och morot Piska och morot

  Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader Rapporten utreder styrmedel för energieffektivisering i byggnader. Förslag framgår för att minska miljöbelastningen från energianvändningen i byggnader. Bland annat föreslås att kommande bostadshus förses med system för individuell mätning av värme och varmvatten.

 • Regionala utvecklingsprogram, RUP Regionala utvecklingsprogram, RUP

  Både myndigheter och regering måste engagera sig mer aktivt i det regionala utvecklingsarbetet om Sverige ska kunna utveckla en sammanhållen politik för regional utveckling. Rapporten är utgiven av NUTEK

 • Shopping matters! Shopping matters!

  This report wants to point out the requirements set and the opportunities offered by the Planning and Building Act when planning retailing and other services. Do we meet the requirements? Do we make the most of the opportunities? Are we partly on the right track?

 • Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005 Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005

  Slutrapport med redovisning av inriktning och effekter av den verksamhet som först Bostadsdelegationen och sedan Statens bostadsnämnd har bedrivit inom ramen för det uppdrag som statsmakterna lämnaden år 1998. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice