Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 816 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2018. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Boverkets årsredovisning 2018 finns att beställa eller att ladda ner som pdf.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö

  Boverket har i uppgift att samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ska i arbetet rapportera till Naturvårdsverket, och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Denna rapport är en målvis analys av förutsättningarna för God bebyggd miljö.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Regeringsuppdraget redovisas genom två delrapporter och en slutrapport. Denna första delrapport beskriver hur arbetet bedrivits under år 2018 samt vilka resultat som uppnåtts.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet och denna rapport är för 2018.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Legislation - Planning and Building Act (2010:900) Planning and Building Ordinance (2011:338) Legislation - Planning and Building Act (2010:900) Planning and Building Ordinance (2011:338)

  Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen översatta till engelska.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hur information om andrahandsbostadsmarknaden kan ges Hur information om andrahandsbostadsmarknaden kan ges

  Boverket har haft regeringens uppdrag att ta fram ett förslag om hur informationsgivningen avseende privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning kan utvecklas.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Koll på radonhalten? – broschyr Koll på radonhalten? – broschyr

  I den här broschyren kan du läsa mer om hur du mäter radonhalten och hur du söker radonbidrag.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

  Boverket fick i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk. Uppdragets syfte har varit att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer december 2018 Boverkets indikatorer december 2018

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • En plats att mötas på En plats att mötas på

  Broschyr som förklarar vad en allmän samlingslokal är, vilka bidrag som kan sökas för allmänna samlingslokaler och vad bidraget kan användas till.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice