Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL kunskapsbanken – en handbok

Välkommen till handboken

PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till plan- och bygglagen. Handboken består av cirka 1800 webbsidor och ger vägledning till dig som arbetar med olika delar av plan- och bygglagen.

PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. Det finns vägledning om bland annat region-, översikts- & detaljplanering, lov & byggprocessen, Boverkets byggregler och byggprodukter. Det finns också teman, ämnen som omfattar flera delar av plan- och bygglagen. I PBL kunskapsbanken finns även PBL akademin med Boverkets webbutbildningar och webbseminarier om plan- och bygglagen. Du navigerar i handboken antingen via menyn på sidorna eller via sökfunktionen.

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Tillbaka till toppen