På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 88 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt energiprestandadirektivet.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Boverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv. Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten och efter avstämning med Energimarknadsinspektionen.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda

Kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda

Boverket fick i regleringsbrevet avseende år 2018 i uppdrag av att beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda. I denna rapport redovisas resultatet av beräkningarna, de indata och antaganden som har använts samt en jämförelse mot gällande minimikrav.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Småskalig vedeldning

Småskalig vedeldning

Från år 2020 respektive 2022 ställer EU krav på utsläpp från vedpannor och rumsvärmare. Regeringen har bett Boverket undersöka möjligheterna att införa kraven tidigare i Sverige. I rapporten beskriver Boverket vilka åtgärder som kan göras nu och vad som måste vänta.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Tillbaka till toppen