På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 840 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Detta är Boverkets redovisning av genomfört arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket har även identifierat ett antal viktiga framtidsfrågor, exempelvis att arbetet behöver breddas och att fler måste involveras.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Bostadsanpassningsbidragen 2019

Bostadsanpassningsbidragen 2019

Efter ett uppehåll i Boverkets rapporter om bostadsanpassningsbidragen har Boverket nu i en ny rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Buller från idrottsplatser – en vägledning

Buller från idrottsplatser – en vägledning

Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Mått på bostadsbristen

Mått på bostadsbristen

I rapporten har Boverket tagit fram en årlig beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på både nationell, regional och lokal nivå.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt energiprestandadirektivet.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Slutrapport: Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Slutrapport: Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Boverkets sektorsansvar inom planering, byggande och boende berör många aktörer och reglerna i plan- och bygglagen (PBL) påverkar stora, långsiktiga investeringar både för samhället, företag och enskilda. Det är en av slutsatserna när vi avslutar ett treårigt utvecklingsuppdrag att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Översyn av energikraven i investeringsstödsförordningen

Översyn av energikraven i investeringsstödsförordningen

Boverket har sett över de energikrav som finns i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande med anledning av den kommande ändringen i BBR. Regeringsuppdraget levererades till regeringen den 1 juli 2020.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Tillbaka till toppen