På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 32 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

Här får kommunerna vägledning i detaljplanearbetet och länsstyrelserna i deras rådgivande och kontrollerande funktion när det gäller säkerhetsfrågor i detaljplaner. Rapporten är framtagen av Räddningsverket i samarbete med Boverket.

Energisk arkitektur

Skriften visar att god arkitektur skapas när byggherre och arkitekt samt andra experter på byggande kommer samman och har en gemensam idé. Den innehåller exempel på god arkitektur där byggherrens idé har varit att skapa en byggnad med ett bra inomhusklimat, en god miljö i övrigt och där resultatet samtidigt är energieffektivt.

Open House

I denna rapport redovisas tillkomsten av ett helt nytt produktionstänkande och utvecklingen av ett nytt industriellt producerbart lättbyggnadssystem, Open House-systemet, samt om tillämpningen av detta i ett stort bostadsbyggnadsprojekt i Bunkeflo i Malmö kommun, det s.k. Annestadsprojektet.

Ett fortsatt solvärmestöd

Rapporten följer upp och utvärderar stöd för installation av solvärme. Vidare lämnas förslag till en samlad utformning och inriktning av ett fortsatt solvärmestöd för såväl små som storskaliga tillämpningar från 2008.

Undantag från obligatoriska ventilationskontroller

Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000 - 2005 av en försöksverksamhet med undantag från obligatorisk funktionskontroll av ventilation. Försöksverksamheten har omfattat 25 fastighetsägare och knappt 7 000 ventilationssystem. Byggnadsbestånden har varit av olika slag och varierande storlek

Byggherrar i samverkan

Publikationen presenterar en slutrapport från en seminarieserie kring ”Byggkostnadsforums pilotprojekt metoder och resultat” och redovisar resultaten från informationsprojektet Byggherrar i Samverkan .

Tillbaka till toppen