Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 7 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet

  Rapporten identifierar, beskriver och föreslår åtgärder för att begränsa konflikter med natur- och kulturmiljön och vissa andra markanvändningsintressen.

 • En egen härd En egen härd

  Publikationen beskriver unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden och lämnar även förslag till åtgärder. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 • Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande

  Boken skildrar med färg och inlevelse miljonprogrammet och vad som hänt med rekordårens flerbostadshus efter färdigställandet. Bakgrund: 1965 antog riksdagen beslutet att färdigställa en miljon lägenheter i småhus och flerfamiljshus - miljonprogrammet var fött.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kulturvärden i detaljplan Kulturvärden i detaljplan

  Rapporten redovisar Boverkets slutsatser av undersökningen och presenterar goda exempel med avsikt att vägleda och inspirera.

  63,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Handeln i planeringen Handeln i planeringen

  Rapporten beskriver kort utvecklingen i Sverige och i andra länder och lyfter fram viktiga aspekter som ska belysas i den konsekvensanalys som alltid måste föregå en handelsetablering. Skriften ger slutligen goda exempel på handelsutredningar och handelspolicies.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Områdesbestämmelser – en vägledning Områdesbestämmelser – en vägledning

  Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • En stad är mer än sina hus En stad är mer än sina hus

  Boken är ett svar på de krav som FN:s Habitatdeklaration ställer på staterna - att nå en hållbar utveckling av städer och boplatser.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice