På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 45 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Boverkets budgetunderlag 2017-2019 Boverkets budgetunderlag 2017-2019

  Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

 • Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2016. Under året genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter och några exempel på genomförd verksamhet kan du läsa i årsredovisningen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 – året som gått Plattform för hållbar stadsutveckling 2016 – året som gått

  Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapporterar med tidning. En tidning följer med plattformens årsrapportering till regeringen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Plattform för hållbar stadsutveckling – årsrapport för 2016 Plattform för hållbar stadsutveckling – årsrapport för 2016

  Den tredje årsrapporten för Plattform för hållbar stadsutveckling innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2016. Därutöver beskrivs myndigheternas mål för arbetet samt inriktning och prioriteringar för 2017. En översiktlig analys av Plattformens funktion ingår också.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

  Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet bör göras. Boverket anser att utgångspunkten vid beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska vara demografiska förändringar, det vill säga hushållsförändringar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  Slutrapporten är en sammanställning och redovisning av hur arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har bedrivits.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ekosystemtjänster i staden Ekosystemtjänster i staden

  För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att utveckla naturens ekosystemtjänster, som ger oss människor en mängd viktiga tjänster, alldeles gratis. Det kan exempelvis handla om skydd mot översvämningar, behagligare temperaturer i städerna, pollinering eller naturvärden som skapar turism.

 • Trångboddheten i storstadsregionerna Trångboddheten i storstadsregionerna

  Rapporten kartlägger trångboddheten i flerbostadshus i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

  Dagens regler om höjd och våningsantal på byggnader kan vara svåra att förstå och tillämpa. Reglerna finns dessutom inte samlade någonstans, vilket gör beräkningarna ännu svårare. Boverket har därför tagit fram ett exempel på hur reglerna skulle kunna se ut istället, i form av en föreskrift. Föreskriften är tänkt att kunna användas för alla ärenden där en detaljplan behöver tolkas, men framför allt i ärenden om bygglov.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering

  Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice