På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 12 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Utvärdering av radonbidraget Utvärdering av radonbidraget

  På senare år har antalet ansökningar om radonbidrag minskat. På uppdrag av regeringen har Boverket nu genomfört en utvärdering av bidraget. Utvärderingen visar att det finns flera orsaker till det minskade antalet ansökningar.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

  Här svarar Boverket på regeringens uppdrag om att ta fram ett förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Fyra nya etappmål med tillhörande åtgärder föreslås, då Boverket konstaterar att hittills planerade eller beslutade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kunskapssammanställning och exempelsamling till hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen Kunskapssammanställning och exempelsamling till hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen

  Rapporten är en delredovisning av ett regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning för att säkerställa ett ökat och tydligt fokus på hållbar utveckling vid tillämpningen av plan- och bygglagen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Urbana guldkorn Urbana guldkorn

  Guldkornen i denna skrift visar några av resultaten och erfarenheterna från projekten som har fått stöd. Låt dig inspireras av dem i ditt eget arbete med en hållbar stadsutveckling!

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av stödet till hållbara städer Utvärdering av stödet till hållbara städer

  Boverket har låtit göra en extern utvärdering av det ekonomiska stödet till hållbara städer. Både energi- och klimateffekter och stödets sociala effekter har utvärderats.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö i kommunerna God bebyggd miljö i kommunerna

  Studien har gjorts på resultaten från miljömålsenkäten 2006-2013. Resultaten har jämförts mellan åren och utvecklingen visas i diagram och i text. Rapporten är indelad efter miljömålet "God bebyggd miljö".

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

  Rapporten är den tredje som Boverket ger ut i ett långsiktigt arbete om miljöpåverkan. Rapporten ska användas som underlag i regeringens miljömålsarbete om god bebyggd miljö.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Expertfunktion för byggskador Expertfunktion för byggskador

  Boverket föreslår att en nationell expertfunktion för byggskador inrättas på Boverket. Takras och problem med fukt i enstegstätade fasader är några exempel på byggskador som den nya expertfunktionen ska kunna arbeta med. Syftet är att förebygga skador och att höja kvaliteten på byggnader i Sverige.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 sidor
 • ÖP-resan ÖP-resan

  Projektet ÖP-resan är ett utvecklingsprojekt från Boverket och länsstyrelserna, inom miljömålsarbetet. Målet var att hitta metoder för att utveckla hanteringen av miljömålen, i översiktsplaneringen och i arbetet med hållbar utveckling.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Vision for Sweden 2025 Vision for Sweden 2025

  The purpose of the vision is to present objectives for Sweden's future. On basis of the one hundred national goals, that relate to physical social planning. In order to attain the goals set for a sustainable society by the year 2050 we have to see where Sweden ought to be in the year 2025.

Sidansvarig: Publikationsservice