På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 56 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering

Hur den fysiska miljön planeras och utformas blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Här berättar några kommuner och en region hur de arbetar med detta.

0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Bostadsbristen och hyressättningssystemet

Bostadsbristen och hyressättningssystemet

Den vanliga uppfattningen är att brist på bostäder botas genom nybyggnation. I den här marknadsrapporten undersöker vi istället om det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre. Vi tittar också närmare på hur systemet med bruksvärde påverkar bostadsbristen.

0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverkets indikatorer november

Boverkets indikatorer november

Under 2013 har priserna på bostäder fortsatt att öka, likaså antalet bygglov för flerbostadshus. Byggandet hölls däremot nere av konjunktursvängningarna. Här hittar du en kortfattad analys av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Riksintressen

Riksintressen

Geografiska områden som är av betydelse för hela landet kan pekas ut som riksintresse. Det här är en översikt över de riksintressen vi har i Sverige och samordningen kring dessa.

0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Att bygga bostäder på orter med gruvverksamhet är förenat med risker. Analysen visar att det är dessa risker som får byggherrar att avstå investeringar. Exempel på risker är den osäkra framtiden för gruvindustrin och det låga marknadsvärdet på befintliga bostäder.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet

Att göra samhället tillgängligt för alla är en mycket aktuell fråga. I denna rapport visar det sig att kommuner hanterar inventeringen av sitt husbestånd olika. Det som avgör val av metod och verktyg kan exempelvis vara geografisk läge, areal och befolkningsmängd.

112,36 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice