På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 56 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

  Analyserna visar bland annat en fortsatt brist på små och billiga hyresrätter. Fokus i bostadsplaneringen behöver flyttas från kommunal till regional nivå, då människor rör sig mer över kommungränserna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

  SIS och Boverket har slutit ett avtal om fritt tillgängliga eurokoder. Även standarder som myndigheter inom byggområdet hänvisar till i regelverk bör vara tillgängliga för dem som behöver.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering

  Hur den fysiska miljön planeras och utformas blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Här berättar några kommuner och en region hur de arbetar med detta.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsbristen och hyressättningssystemet Bostadsbristen och hyressättningssystemet

  Den vanliga uppfattningen är att brist på bostäder botas genom nybyggnation. I den här marknadsrapporten undersöker vi istället om det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre. Vi tittar också närmare på hur systemet med bruksvärde påverkar bostadsbristen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer november Boverkets indikatorer november

  Under 2013 har priserna på bostäder fortsatt att öka, likaså antalet bygglov för flerbostadshus. Byggandet hölls däremot nere av konjunktursvängningarna. Här hittar du en kortfattad analys av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Riksintressen Riksintressen

  Geografiska områden som är av betydelse för hela landet kan pekas ut som riksintresse. Det här är en översikt över de riksintressen vi har i Sverige och samordningen kring dessa.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

  Boverket och Energimyndigheten har tagit fram ett förslag på strategi för energieffektiva renoveringar. Dokumentet innehåller bland annat en översikt av byggnadsbeståndet, renoveringsmetoder samt ett framtidsperspektiv.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

  Att bygga bostäder på orter med gruvverksamhet är förenat med risker. Analysen visar att det är dessa risker som får byggherrar att avstå investeringar. Exempel på risker är den osäkra framtiden för gruvindustrin och det låga marknadsvärdet på befintliga bostäder.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet

  Att göra samhället tillgängligt för alla är en mycket aktuell fråga. I denna rapport visar det sig att kommuner hanterar inventeringen av sitt husbestånd olika. Det som avgör val av metod och verktyg kan exempelvis vara geografisk läge, areal och befolkningsmängd.

  112,36 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad

  Rapporten sammanfattar och analyserar olika system för depositionsförfarande vid uthyrning av bostäder i andra länder. Boverket diskuterar även hur en svensk modell för depositionskonton skulle kunna se ut.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice