På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 44 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

  Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till för tidig död i världen. Det är ett skäl till uppdraget att samordna och utveckla arbetet med planering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Resultaten och det fortsatta arbetet redovisas i rapporten.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft

  Rapporten visar effekten av stödet som startade 2007. Syftet med stödet var stimulera till planering av vindkraft.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets lägesrapport Boverkets lägesrapport

  År 2011 är antalet invånare i Sverige nästan 9,5 miljoner och folkmängden ökade med nästan 67 000 personer jämfört med år 2010. Större delen av ökningen har skett i storstadsregionerna samt på de större högskoleorterna. Nästan häften av kommunerna hade ingen ökning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Vision för Sverige 2025 Vision för Sverige 2025

  Stadsregionerna växer. De mindre orterna binds samman med huvudorten och med varandra genom utvecklade kollektivtrafik- och cykelstråk. Allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Välkommen att ta del av visionen för 2025!

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv

  Det är en allmän uppfattning att Sverige har bostadsbrist. Det finns flera tecken på detta. Ett är de långa bostadsköerna som finns i många kommuner och särskilt i Stockholm. Ett annat är de höga bostadspriserna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen

  Många kommuner har länge haft för lite personal för arbete med byggfrågor. Samtidigt har en ny, mer resurskrävande lagstiftning börjat gälla. Kommuner som nu behöver och vill anställa personal har stora svårigheter att hitta rekryteringsbar kompetens.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader

  Om det förekommer en systematisk och varaktig olaglig handel med hyreskontrakt är detta ett tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. I mars 2012 arrangerade Boverket ett forskarseminarium på temat ”Svart Bostadsmarknad”. Här kan du ta del av resultatet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 14

  Observera att sedan 2012 har även ändringsförfattningarna H 15, H 16 och H 17 getts ut.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Why repay your mortgage? Why repay your mortgage?

  The Swedish household debt has never been as high as now. Are there reasons for households to repay? You will find the answer in this report by Sweden's National Housing Credit Guarantee Board (BKN).

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Varför amortera? Varför amortera?

  Hushållens skuldsättning har aldrig tidigare varit så hög som nu. Utlåningen till bostadsköp fortsätter att öka. Hur kan det påverka Sveriges ekonomi? Vilka lärdomar kan vi dra från andra länder? Finns det anledning för hushållen att amortera? Dessa frågor får du svar på i rapporten.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice