På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 48 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna

  Finanskrisen har satt fokus på bolånemarknaderna och deras brister. Utifrån det har Bostadskreditnämnden (BKN) pekat ut tre områden, där man behöver göra extra utredningar. Dessa är marknadernas funktionssätt, etablering av nya aktörer och hanteringen av prisrisker.

 • Planeringsportalen Planeringsportalen

  Tillsammans med andra myndigheter, IT-företag och forskare har Boverket drivit ett projekt för att utveckla Planeringsportalen. Med hjälp av portalen ska företag, kommuner, myndigheter och enskilda personer kunna hitta geografisk information inom samhällsbyggande och planering.

 • Produktionskostnader för nyproduktion av flerbostadshus Produktionskostnader för nyproduktion av flerbostadshus

  Det här projektet har studerat produktionskostnaderna för nyproduktion av flerbostadshus i Stockholm, Linköping och Norrköping. Rent kostnadsmässigt är skillnaderna mellan projekten små.

 • Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag

  Här redovisar Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) sitt stora projekt ”Professionell renovering”. Syftet var att uppmärksamma berörda parter på den kraftsamling som behövde ske, för att klara av miljonprogramhusens renoveringsbehov.

 • Regionala analyser av bostadsmarknaden Regionala analyser av bostadsmarknaden

  Det här är andra delen i arbetet med att utveckla länsstyrelsernas arbete med boendefrågor. Här hittar du regionala analyser av bostadsmarknaden.

 • Samarbete över nationsgränserna berikar planeringen Samarbete över nationsgränserna berikar planeringen

  Konkreta exempel på planering, där man testar olika planeringsmetoder, projektupplägg och samarbetsformer, lyfter vi upp här. Projektanalyserna ska inspirera dem som inte deltagit i projekten samt få dem att överväga ett eget deltagande i framtiden.

 • Seglet, ett energisnålt höghus Seglet, ett energisnålt höghus

  Det här är en redovisning av Projektet Seglet, ett energisnålt höghus. Projektet är ett förtätningsprojekt i ett miljonprogramsområde. Fokus är att spara energi, genom nya lösningar på gamla problem, inom byggteknik, ventilation och värme.

 • Skärpning på gång i byggsektorn! Skärpning på gång i byggsektorn!

  Att minska kostnaderna för byggande och boende, utan att det går ut över kvaliteten. Det var syftet med projektet ”Boverkets Byggkostnadsforum”. I boken finns ett urval av rapporter som har tagits fram av byggsektorn och byggforskare.

 • Social och ekologisk upprustning Social och ekologisk upprustning

  Rekordårens bostadsområden börjar bli åldersstigna och underhållsbehovet ökar. Här kan du läsa om hur man planerade renoveringen av området Lindängen i Malmö, som till största delen byggdes på 70-talet.

 • Så mår våra hus Så mår våra hus

  Hur står det till med inomhusmiljön i våra bostäder och lokaler? Undersökningen visar att miljöstörningar som buller är den störning som påverkar flest människor. Fukt och mögel upptäcks ofta vid besiktning, men det är få husägare som svarat att de har besvär.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice