Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 3 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

    En fungerande ventilation är viktigt för inomhusmiljön. Att göra en kontroll av detta system kan vara bra att göra med jämna mellanrum. Eftersom vi ännu vet för lite om OVK-kontrollens effekter, föreslår Boverket bland annat att ett alternativ till dessa tas fram.

  • Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007

    Boverkets årsredovisning för 2007 innehåller de viktigaste insatserna under 2007. Den innehåller delar som resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning.

  • God bebyggd miljö God bebyggd miljö

    Här har Boverket tagit fram ett underlag för en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet för ”God bebyggd miljö”.

Sidansvarig: Publikationsservice