Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 41 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Revolutionskampanjen del II Revolutionskampanjen del II

  Lägre byggkostnader, bättre arbetsmiljö, ökad kundnytta och en smidigare byggprocess kan mycket väl bli resultatet av god logistik, visar denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum. Syftet med Revolutionskampanjen var få byggindustrin att hitta egna förbättringsområden inom området.

 • ByggherreClass ByggherreClass

  Rapporten berättar om hur utbildningsprogrammet ByggherreClass kom till. ByggherreForum har utvecklat utbildningen tillsammans med landets högskolor.

 • Bostäder och nya ljudkrav Bostäder och nya ljudkrav

  I takt med förtätningen av våra stadskärnor ökar diskussionen om bullerproblem för de boende. Buller är ett av de inslag som kan innebära problem för projektören, arkitekten och framför allt den boende.

 • Buller Buller

  Det här är ett som underlag för politiska ställningstaganden, vid framtagning av en ny miljömålsproposition. Propositionen talar sedan om för myndigheterna hur miljömålsarbetet ska bedrivas.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete

  Boverkets särskilda ansvar för bygg- och fastighetssektorns miljömålsarbete, redovisas här. Ansvaret innebär exempelvis att verket ska vara samlande, stödjande och pådrivande när det gäller miljökvalitetsmålen mot bygg- och fastighetssektorn.

 • Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 (2007) Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 (2007)

  Enkäten, som uppföljningen bygger på, visar bland annat att 9 procent av fastighetsägarna har åtgärdat alla sina hinder. Det är 38 procent som har åtgärdat hälften av hindren eller mer, vilket är en fördubbling jämfört med 2005.

 • Hur utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn kan följas och kommuniceras Hur utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn kan följas och kommuniceras

  Rapporten beskriver hur utvecklingen inom samhällsbyggnadsområdet kan följas och kommuniceras. Syftet är att skapa ett bättre beslutsunderlag till regeringen när det gäller frågor om samhällsbyggande.

 • Bostadspolitiken Bostadspolitiken

  Här hittar du en överblick över svensk bostadspolitik till och med 2006. En sådan tillbakablick är viktig när delar av bostadspolitiken nu ifrågasätts och omprövas. Syftet med skriften är att ta upp statens politik för bostadsförsörjning, samhällsplanering och byggande.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Byggnader i förändrat klimat Byggnader i förändrat klimat

  Klimatförändringars påverkan på byggnader, vid nederbörd och vindar samt vid vatteninträngningar på grund av ökade dagvattenmängder. Det kan du ta del av i rapporten, som är framtagen av Boverket, till Klimat- och sårbarhetsutredningen.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2006 Bostadsanpassningsbidragen 2006

  Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2006. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2007.

Sidansvarig: Publikationsservice