Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
126
ISBN (tryck):
978-91-87131-02-8
ISBN (PDF):
978-91-87131-03-5

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2012 innehåller tre delar; läsanvisningar med frågor och svar om OVK, föreskrifter och allmänna råd från Boverket samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Detta är den tredje utgåvan av regelsamlingen. De senaste ändringarna i reglerna om funktionskontroll är ett resultat av den nya plan- och bygglag som trädde i kraft år 2011.

Regelsamlingen ger en överblick över de bestämmelser som gäller för byggnadens ägare, funktionskontrollanten och för kommunens byggnadsnämnd.

Observera att denna regelsamling inte innehåller de senaste reglerna. För aktuella regler se länkar i "Relaterad information"

Sedan regelsamlingen kom ut har även Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen ändrats.

Tillbaka till toppen