Boverkets handbok om betongkonstruktioner BBK 04

Boverkets handbok om betongkonstruktioner BBK 04
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
271
ISBN (tryck):
91-7147-816-7
Handboken ger exempel på dimensionering, utförande och kontroll av betongkonstruktioner. Den innehåller även utdrag ur och kommentarer till Boverkets konstruktionsregler, BKR, BFS 1993:58 med ändringar t. o. m. BFS 2004:9. De senaste ändringarna i Boverkets konstruktionsregler finns med. Den är anpassad till de nya EN-standarderna på betongområdet.
 
Ladda ner Rättelseblad till "Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04"
 
Observera att handboken bygger på Boverkets konstruktionsregler, BKR. Konstruktionsreglerna upphörde att gälla den 1 januari 2011 med övergångsregler fram till den 2 maj 2011.
 
Numera gäller de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, tillsammans med nationella val i Boverkets föreskriftsserie EKS när du ska dimensionera bärande konstruktioner i Sverige.
Sidansvarig: Publikationsservice