Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om Energiguiden - för hållbar renovering

Granskad:

Boverkets energiguide för hållbar renovering har tagits fram utifrån ett uppdrag som Boverket har fått av regeringen. På denna sida kan du läsa en kort beskrivning av guidens innehåll och hur den är uppbyggd.

Det här är Boverkets energiguide

Boverkets energiguide för hållbar renovering vänder sig i första hand till dig som äger ett bostadshus, men även till dig som söker allmän information om energieffektivisering av befintliga bostäder.

Guiden tas fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Informationscentrumet ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet. Samtidigt ska informationen även beakta andra områden som kan påverkas av energieffektiviserande renoveringar, exempelvis klimat- och miljöpåverkan, klimatanpassning, byggnadens inomhusmiljö och varsamhetskrav för historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Informationen ska särskilt riktas till olika typer av fastighetsägare. Du kan läsa hela regeringsuppdraget i relaterad information.

Arbetet görs tillsammans och i samråd med Energimyndigheten. Därför finns länkar till information på Energimyndighetens webbplats i guiden.

Du navigerar i guiden genom huvudrubrikerna överst på startsidan och kan därifrån klicka vidare till olika underrubriker och fördjupningstexter. På startsidan kan du även gå direkt till andra delar av guiden via genvägar.

Guidens huvudavsnitt

Guiden är uppdelad i fyra olika huvudavsnitt. Välj avsnitt utifrån det du vill veta mer om.

Varför energirenovera

Detta avsnitt redogör för fördelarna med energieffektivisering av bostäder och hur det kan bidra till internationella och nationella energi- och klimatpolitiska mål samt till det svenska energisystemet.

Energirenovera ditt småhus

Detta avsnitt riktar sig till ägare av småhus som funderar på eller är i något stadie av att renovera i syfte att sänka energianvändningen. På sidorna finns information och stöd om att renovera på ett sätt som är hållbart och energieffektiviserande. Informationen är strukturerad utifrån en vanlig renoveringsprocess; från att undersöka sitt hus och projektets ekonomiska och juridiska förutsättningar, välja åtgärder, upphandla hantverkare, göra jobbet och följa upp samt slutligen förvalta renoveringen.

Energirenovera ditt flerbostadshus

Detta avsnitt riktar sig till ägare av flerbostadshus som funderar på att göra ändringar i syfte att sänka energianvändningen. Målgruppen är bostadsrättsföreningar, offentliga och kommersiella fastighetsägare. Förhoppningen är att uppdatera Energiguiden med ytterligare information under hösten 2023.

Inspiration

I detta avsnitt finns länkar till exempel på genomförda energieffektiviserande renoveringar. Det finns även länkar till pågående utveckling samt utbildning inom området energieffektiviserande renovering och förvaltning av byggnader.

Speciella funktioner i Energiguiden

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Träffarna kommer bara från innehållet i denna guide. Om du vill söka på hela Boverket.se så kan du klicka på Boverkets logotyp uppe i vänstra hörnet på varje webbsida.

Utfällbara regler

I vissa texter i guiden hänvisas till regler som du kan fälla ut i fulltext genom att klicka på hänvisningen som ligger i en rektangulär ruta med grå bakgrund.

17 §
  Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Reglerna uppdateras automatiskt när de förändras. Därför har du alltid tillgång till den senaste uppdateringen av den aktuella regeln.

Hjälpte informationen dig?

På varje webbsida finns det en ja-knapp och en nej-knapp relaterade till huruvida informationen på sidan hjälpte dig. Genom att klicka på någon av knapparna har du möjlighet att ge direkt återkoppling om vad som du har uppfattat som bra eller dåligt på sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen