Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kampanjmaterial till Energiguiden och bidraget för energieffektivisering i småhus

Granskad:

På den här sidan kan du hitta och ladda ner det kampanjmaterial som används i Boverkets information om Energiguiden – för hållbar renovering och bidraget för energieffektivisering i småhus. Materialet kan användas i kommunikation till småhusägare.

Material från informationskampanj

Boverket genomför under sommaren och tidig höst 2023 en informationskampanj om den nya webbplatsen Energiguiden för hållbar renovering på Boverkets webbplats samt det nya bidraget för energieffektivisering i småhus. Målgruppen för kampanjen är småhusägare.

I kampanjen finns material som fler gärna får använda i sin egen kommunikation till småhusägare. Länka gärna till vår webbplats från er webbplats.

Energiguiden

Boverket har tagit fram bildmaterial, broschyrer och vepor som är fria att använda i informationssyfte. Använd dem i presentationer, på webben eller tryck dem i informationsmaterial.

Energiguiden - för hållbar renovering

Informationskampanjen inkluderar Boverkets energiguide för hållbar renovering. I energiguiden finns information och stöd för att underlätta för småhusägare att göra hållbara val när de energieffektiviserar sina hus. Här finns opartisk information om allt ifrån att lära känna sitt hus, ta reda på vilka regler och tillstånd som krävs, välja lämpliga åtgärder samt att upphandla, genomföra och följa upp arbetet.

Genom medvetna val kan renoveringen även förbättra inomhusmiljön, bidra till en god ekonomi, bevara kulturvärden och minska klimat- och miljöpåverkan – förutom att spara energi. Samtidigt undviker man oönskade konsekvenser som kan ge fel, brister och skador i huset.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Informationskampanjen kommer även att från och med den 14 augusti 2023 inkludera det nya bidraget för energieffektivisering i småhus som träder i kraft den 3 juli 2023. Från den 3 juli 2023 kan småhusägare med el- eller gasuppvärmda småhus söka bidrag för energieffektivisering via Boverkets e-tjänst.

Läs gärna mer om bidraget samt e-tjänst för ansökan på sidan Bidrag för energieffektivisering i småhus.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

I Energiguiden finnas länkar vidare till information och e-tjänst för ansökan om bidraget.

Riktlinjer för användning av materialet

  • Hänvisa till vår webbplats.
  • Använd underlaget i originalutformning. Budskap och ikoner ska vara intakta.
  • I inlägg i sociala medier går det bra att lägga till ert eget budskap i inläggstexten.
  • Tagga gärna #boverket eller nämn Boverket som källa.


Har ni önskemål om förändringar eller kompletteringar? Fråga oss gärna.

Rättigheter för användning av bilder

Du har tillstånd att dela, kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren:

Erkännande

När du publicerar bilderna måste du ge ett korrekt erkännande till upphovsmannen, tillexempel "bild: Namn Namn/Boverket. Du måste också ange hyperlänken till licensen CC BY-NC-ND 4.0, se länk i "Relaterad information".

Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande eller utför publicering på uppdrag av utgivaren.

Icke kommersiell

Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

Inga bearbetningar

Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

Inga ytterligare begränsningar

Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen