Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Välja åtgärder för energieffektiviserande renovering av småhus

Granskad:

Det finns många olika energieffektiviserande åtgärder som kan genomföras i ett småhus. Varje hus är unikt och därför passar olika åtgärder olika bra i olika hus. Här har vi samlat information om vad som kan vara bra att tänka på när du väljer energieffektiviserande åtgärder till ditt hus.

Lär känna ditt hus

Genom att först undersöka ditt hus och dess specifika förutsättningar får du en bra grund för att identifiera vilka områden som kan förbättras och välja åtgärder som passar ditt hus bäst.

Lär känna ditt hus

Lönsamhet och finansiering

Det är viktigt att undersöka de ekonomiska förutsättningarna när du ska välja vilka åtgärder som är lämpliga i ditt fall. Exempel på frågor som är bra att ställa sig är:

  • Hur mycket kostar respektive åtgärd?
  • Vilka åtgärder är lönsamma?
  • Hur ska åtgärderna finansieras?
  • Finns kapital eller behövs lån?
  • Finns bidrag att söka?

Lönsamhet och finansiering

Viktiga hänsyn för en hållbar renovering

Varje hus är unikt. Olika energieffektiviserande åtgärder passar därför olika bra i olika hus. När du bestämmer dig för vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra i ditt hus är det viktigt att tänka på helheten och hur de olika åtgärderna påverkar varandra och husets tekniska system.

När du gör ändringar i ditt hus kan det påverka flera saker i huset. Vissa åtgärder som verkar enkla att genomföra för att spara energi kan ibland påverka andra aspekter, såsom husets arkitektur, konstruktion, kulturvärden, fuktsäkerhet, inomhusmiljö och ekonomi. På sidan Viktiga hänsyn för en hållbar renovering kan du läsa mer om några områden som är bra att ta hänsyn till för att renovera hållbart. 

Viktiga hänsyn för en hållbar renovering

Boverket har även tagit fram information om vad man bör tänka på för att förebygga vanliga risker och fallgropar när det gäller några av de vanligaste energieffektiviserande åtgärderna. På så sätt kan du lära dig av andras erfarenheter så att du slipper oönskade effekter och får full nytta av dina energiåtgärder.

Frågor och svar om att sänka energianvändningen och var rädd om din byggnad

Regler och tillstånd

Innan du genomför en renoveringsåtgärd är det viktigt att ta reda på vilka byggregler som gäller och om det krävs bygglov eller anmälan. Om åtgärden innebär att husets utseende ändras kan det exempelvis behövas bygglov. Mindre åtgärder så som invändig tätning av fönster kräver inget tillstånd men byggreglerna gäller alltid. Du kan läsa mer om byggregler vid renovering på sidan Regler och tillstånd.

Regler och tillstånd

Nyttan av flera åtgärder samtidigt

Illustration på ett hus samt olika energiklasser från A-G
Illustration: Infab

Det är viktigt att tänka på hur dessa åtgärder påverkar varandra och kan kombineras på bästa sätt. Olika åtgärder, till exempel att förbättra isoleringen, byta fönster eller uppgradera värmesystemet, kan samverka och förstärka varandras effekter. Genom att planera och samordna dessa åtgärder kan du uppnå de bästa resultaten för ditt hus och din plånbok.

För att minska dina energikostnader och få ett så effektivt hus som möjligt är det viktigt att först minska husets behov av värme. Det är klokt att göra dessa åtgärder innan du uppgraderar eller byter ut ditt uppvärmningssystem. Då riskerar du inte att få överkapacitet i värmesystemet. Om du gör de byggnadstekniska åtgärderna först, så kan du kanske välja en mindre och därmed billigare värmekälla och på så sätt spara ännu mer pengar. Du kan läsa mer om i ordningen på energieffektiviserande åtgärder i ditt hus på Energimyndighetens husguide.

Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus (på Energimyndighetens webbplats)

Du kan även läsa mer om kombinerade energieffektiviserande åtgärder på Energirenoveras webbplats.

Omfattande energirenovering (på Energirenoveras webbplats)

Hjälp och rådgivning

När du överväger vilka energieffektiviserande åtgärder som ska göras i samband med renoveringen, är det viktigt att kontakta en sakkunnig för att få rådgivning. En expert har erfarenhet och kunskap om de olika åtgärderna och hur de passar för just ditt hus. Genom att ta hjälp av en sakkunnig kan du undvika kostsamma misstag och säkerställa att du får det resultat du har tänkt dig.

Kommunala energi- och klimatrådgivningen

Du kan få ett bra stöd från den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. De kommunala rådgivarna är sakkunniga experter, som har erfarenhet och kunskap om åtgärder och hur de passar husets förutsättningar.

Hitta din energi- och klimatrådgivare (på Energimyndighetens webbplats)

Branschorganisationer, certifieringar och kvalitetssystem

För att säkerställa kvalitet och ge ökad trygghet för dig som beställare finns det certifieringar och kvalitetssystem utvecklade inom branschen för genomförande av olika åtgärder, exempelvis isolering, ventilation och värmesystem. Det kan vara en god idé att söka vilka branschorganisationer, certifieringar och kvalitetssystem som finns kopplade till den åtgärd du planerar att genomföra. Du kan till exempel hitta certifierade och auktoriserade företag inom flera av dessa kvalitetssystem på Energimyndighetens webbplats.

När du ska anlita hantverkare (på Energimyndighetens webbplats)

Energideklaration

Det är även bra att titta i energideklarationen när du planerar att genomföra ändringar och åtgärder för att sänka energiförbrukningen i ditt hus. I energideklarationen kan energiexperten som upprättar dokumentet ha lämnat förslag på kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Det är dock inte säkert att det gjorts någon energideklaration för ditt hus, men om ditt hus har en giltig energideklaration kan du hämta den på sidan Sök och hämta energideklaration.

Sök och hämta energideklaration

Du kan läsa mer om energideklarationer i Boverkets handbok om energideklarationer.

Energideklaration – en handbok

Vägledning kring vanliga energieffektiviserande åtgärder

Det finns andra aktörer som också informerar om energieffektiviserande åtgärder i byggnader. Här följer några exempel.

Husguiden

Energimyndigheten har tagit fram Husguiden. Det är en vägledning för dig som vill energieffektivisera ditt hus.

Husguiden  (på Energimyndighetens webbplats)

Energirenovera.se

Energirenovera.se är en informationsplattform med främsta syfte att uppmuntra och vägleda byggnadsägare som vill se över och förbättra sin byggnads energiprestanda.

Energirenovera (på Energirenoveras webbplats)

Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten har initierat. Spara och bevara har tagit fram en vägledning som ger en överblick över vanliga energieffektiviserande åtgärder vad som särskilt bör tänkas på när det gäller exempelvis fuktrisker, inomhusmiljö och ekonomi för respektive åtgärd.

Energiåtgärder i äldre hus (rapport på Spara och bevaras webbplats)

Vad gör Boverket?

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. En av uppgifterna som framgår av Boverkets instruktion är att verka för kunskapsspridning inom området.

Varje hus är unikt och därför passar energieffektiviserande åtgärder olika bra i olika hus. Boverket kan ge allmän information om energieffektivisering i småhus, men som förvaltnings- och regelgivande myndighet måste Boverket förhålla sig opartisk och inte gynna enskilda aktörer, tekniker eller lösningar. Därför kan Boverket inte ge specifik information eller råd om vilken lösning som passar i just ditt fall.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen