Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Viktiga hänsyn för en hållbar renovering

Granskad:

När du renoverar för att sänka energianvändningen, påverkas huset på flera olika sätt. Här får du råd om hur du kan ta hänsyn till flera viktiga aspekter när du planerar din renovering. Allt för att du ska få ett bra resultat, som är hållbart i längden.

Karaktär och kulturvärden

Trähus längsmed gata av kullersten. Kyrka och grönska i fonden.

För att du ska kunna ta vara på husets karaktär, när du planerar och genomför din renovering, behöver kunskaper om husets värden.

Inomhusmiljön

Barn dammsugar i sitt rum.

En renovering som utförs på ett bra sätt kan göra att du mår bättre i din bostad. En renovering som orsakar fel eller skador kan försämra miljön inomhus och orsaka problem för hälsan.

Klimat- och miljöpåverkan

Sopcontainers med skräp i och utanför.

Undersök vilken påverkan huset och renoveringen kan få på miljön. Du kan minska påverkan genom vilka byggmaterial och produkter du väljer och hur du genomför renoveringen.

Anpassa till klimatförändringar

Översvämmat rött torp.

När du energieffektiviserar ditt hus har du ett bra tillfälle att samtidigt förbereda huset för ett förändrat klimat. Här finns råd inför risker för översvämningar och ändrade temperaturer.

Energi- och effektbehov

Kvinna skruvar i proppar i ett proppskåp.

El är den vanligaste energiformen i svenska småhus, och står därmed för en stor del av energikostnaden för husägare. Enligt plan- och byggförordningen ska byggnader ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen