På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handbokens avsnitt om trångboddhet har kompletterats

Granskad:
Nyhet

Boverket har kompletterat webbsidan "Nödvändiga åtgärder" med ytterligare skrivningar om trångboddhet. Frågan om trångboddhet ska  prövas utifrån villkoret att bidrag endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Förr, då 1992 års lag gällde, prövades eventuell trångboddhet utifrån principen att bidrag inte skulle lämnas om en åtgärd ansågs behöva utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen. Boverket känner inte till några vägledande avgöranden från kammarrätter eller Högsta förvaltningsdomstolen där frågan om trångboddhet prövats utifrån den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Boverket anser att det är rimligt att göra en helhetsbedömning av sökandens situation vid bedömningen av om han eller hon kan anses trångbodd. Men till syvende och sist är det kommunerna och förvaltningsdomstolarna som har att pröva frågan. 

Du finner texten via länken "Nödvändiga åtgärder" under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen