Aktuellt

Här hittar du Boverkets senaste nyheter om bostadsanpassningsbidraget, bidraget till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidraget. I "Relaterad information" finner du också flera publikationer som handlar om bostadsanpassningsbidraget.

Gör vi en ändring i sak på någon webbsida, till exempel lägger till ett referat av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen eller någon av kammarrätterna, berättar vi det här. Liksom om vi lägger ut ett nytt tillsynsbeslut från Boverket.

Publikationerna är från tiden före 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag men kan ändå vara av intresse.

Sidansvarig: Webbredaktionen