Aktuellt

Här hittar du Boverkets senaste nyheter om bostadsanpassningsbidraget, bidraget till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidraget. I "Relaterad information" finner du också flera publikationer som handlar om bostadsanpassningsbidraget.

Gör vi en ändring i sak på någon webbsida, till exempel lägger till ett referat av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen eller någon av kammarrätterna, berättar vi det här. Liksom om vi lägger ut ett nytt tillsynsbeslut från Boverket.

Publikationerna är från tiden före 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag men kan ändå vara av intresse.

 • Nyhet, Uppdaterade texter

  Två artikelsidor har uppdaterats.

 • Nyhet, Föreskrifterna utfällbara

  Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag är nu utfällbara i handbokens artiklar.

 • Nyhet, Tillsynsbeslut har publicerats

  Handboken har utökats med ytterligare tre tillsynsbeslut.

 • Nyhet, Ändrad struktur med mera

  Handbokens struktur har ändrats något och två referat har överförts från tidigare version.

 • Nyhet, Uppdaterade texter

  Nya textavsnitt i handboken om åtgärdsprogram med mera

 • Nyhet, Handboken kompletterats

  Handboken har kompletterats med bland annat exempel på åtgärder.

 • Nyhet, Föreskrifterna trätt i kraft

  Boverkets föreskrifter till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag har trätt i kraft.

 • Nyhet, Föreskrifterna beslutade

  Boverkets föreskrifter till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag beslutade.

 • Nyhet, Domar om 1992 års lag

  Arbete pågår om ytterligare domar om 1992 års lag ska överföras till nya versionen av handboken.

 • Nyhet, Fullmakt

  Kort information om fullmakt.

Sidansvarig: Webbredaktionen