Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuellt

Här hittar du Boverkets senaste nyheter om bostadsanpassningsbidraget, bidraget till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidraget. 

Gör vi en större ändring i sak på någon webbsida, till exempel lägger till ett referat av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen eller någon av kammarrätterna, berättar vi det här. Liksom om vi lägger ut ett nytt tillsynsbeslut från Boverket.

Handboken har kompletterats med två referat

Nyhet 6 september 2023

Handboken har kompletterats med två referat av domar. Det ena handlar om förvaring av elrullstol och det andra om begreppet planlösning i bytesbestämmelsen i 9 § lagen (2108:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidragen 2022

Nyhet 19 juni 2023

Antalet beviljade bidrag för bostadsanpassning och reparationer minskar något jämfört med tidigare år, samtidigt som kommunernas kostnader för bidragen ökar. Det framgår av Boverkets sammanställning av bidragen för 2022.

Boverket har utvärderat lagen om bostadsanpassningsbidrag

Publikation 28 februari 2023

Boverket har, på regeringens uppdrag, utvärderat lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och analyserat hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. Redovisningen av uppdraget lämnas i dag till Socialdepartementet.

Enkät om bostadsanpassningsbidraget har skickats ut

Nyhet 9 januari 2023

Enkäten som är en del av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät innehåller denna gång ett reducerat antal frågor om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. Enkäten ska vara besvarad senast den 31 januari 2023.

Tillbaka till toppen