På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Politik för gestaltad livsmiljö

Granskad: 

Här hittar du en sammanfattning av Boverkets rapport "Underlag till nationell arkitekturpolicy". Rapporten var ett underlag till regeringens arbete arkitekturpropositionen.

Underlag till nationell arkitekturpolicy

På uppdrag av regeringen tog Boverket år 2017 fram ett underlag till en nationell arkitekturpolicy. I regeringsuppdraget låg att undersöka kommuners arbete med arkitektur- och gestaltningsfrågor inom ramarna för planerings- och bygglovsprocesser enligt plan och bygglagen, PBL. Uppdraget innebar också att Boverket skulle titta på den samverkan som sker mellan kommuner och berörda parter för att skapa goda livsmiljöer.

Stärka arkitekturens ställning

Underlaget till nationell arkitekturpolicy låg tillsammans med andra underlag till grund för en nationell arkitekturpolicy för mer hållbara stadsmiljöer. Det övergripande syftet är att lyfta och stärka arkitekturens ställning i samhället och i offentlig sektor. Medborgardeltagande och hur arkitekturen kan bidra till att möta samhällsutmaningar och behov är frågor som tas upp i rapporten, som även lyfter fram exempel från kommuner.

Insatser som behövs och som lyfts fram i underlaget till nationell arkitekturpolicy

För att stärka arkitekturens roll i samhället och i offentlig sektor föreslog Boverket insatser inom följande fält:

  • Stärk kommunernas kompetens.
  • Skapa regionala kompetenscentra.
  • Genomför statliga insatser.
  • Stärk arkitekturen i samhällsdebatten.
  • Plan- och bygglagstiftningen.

Arbetet för att främja god arkitektur

För att främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara städer och regioner behöver arbetet att skapa framtida goda livsmiljöer stärkas:

  • Hus, städer och stadsrum ska utvecklas mot ett alltmer hållbart samhälle, med trivsamma miljöer som inbjuder till ett rikt och varierat liv, både på landsbygden och i staden.
  • Processer som ger en hållbar stadsutveckling och som resulterar i arkitektoniskt rika städer och miljöer ska tas fram och utvecklas.
  • Historiska värden och lokala särdrag ska betonas som en förutsättning för utveckling av god arkitektur.

Du hittar Boverkets rapport; Underlag till nationell arkitekturpolicy i "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen